Disbeatless - O kapele | Bandzone.cz

Disbeatless crust-metal / Pelhřimov - Jihlava - Brno

Playlist kapely
0:00 / 0:00
 • Práce
  LP 2015
 • Odpad
  LP 2015
 • Bezmoc
  LP 2015
 • Hlas lidu
  LP 2015
 • Sobec
  LP 2015
 • Human steak
  LP 2015
 • Bydlení je právo
  LP 2015
 • Revoluce
  LP 2015
 • Patent na rozum
  LP 2015
 • Vzorec pravdy
  split LP s March Of The Hordes
 • Vrchol zániku
  split LP s March Of The Hordes
 • Bublina naděje
  split LP s March Of The Hordes
 • Pomsta
  split LP s March Of The Hordes
 • Bezduché tvorstvo
  split LP s March Of The Hordes
 • Hra
  split LP s March Of The Hordes
 • Koloběh tmy
  split LP s March Of The Hordes

Členové skupiny

Kontakty a odkazy

Dodatečné info

Banda z Jihlavy. Je nás pět a hrajem pod vlivem crustpunku, disbeatu, hardcoru, thrashmetalu a diska. Banda vznikla v dubnu 2006 a skládá se z členů hrajících a nehrajících kapel (PRŮMYSLOVÁ SMRT, GATTACA, KŘIKZTICHA, BIOHAZARD revival, RUCE PO OBRNĚ /RIP/, MESSERSCHMITT 109 /RIP/, SCÖRBITI KÜRDAN /RIP/, PATNÍK /RIP/, FLYING SHITS /RIP/, PAST NA DŮCHOTCE /RIP/, RUDÁ LŮZA /RIP/ ), a někteří členové si jedou i sólový hudební projekty - FRESH TRASH, DJ BAGR, RUKOŽÁBA. Tři z nás jsou vegani, podporujeme anarchistické a antifašistické myšlenky a aktivity.

Složení z těles: Olihňák, Edör, Mrcas, Leontýn a Steak-man

--------------------------------------------------------------------------

Band from Jihlava/Czech. We are five guys, playing with influences of crustpunk, disbeat, hardcore, thrashmetal and disco. We're playing since April 2006 like a entity including players from active or passive bands (PRŮMYSLOVÁ SMRTGATTACA, KŘIKZTICHA, BIOHAZARD revival, RUCE PO OBRNĚ /RIP/, MESSERSCHMITT 109 /RIP/, SCÖRBITI KÜRDAN /RIP/, PATNÍK /RIP/, FLYING SHITS /RIP/, PAST NA DŮCHOTCE /RIP/, RUDÁ LŮZA /RIP/), and some of us are involved in one-man projects - FRESH TRASH, DJ BAGR, RUKOŽÁBA. Three of us are vegans and we support anarchist and antifascist ideas and activities.

************************************

 

CHYBA RECORDS&PRESS

************************************

TEXTY/LYRICS

 

Texty z LP 2015

Nebude to trvat dlouho a nebudeš mít nic z dřívějšího přesvědčení. Zmizí v mlze, která se rozplyne. Čas se nachýlil, už je tu ta chvíle, kdy celej svůj dosavadní život pověsíš na hřebík. Pošlapat svojí víru a načnout novou kapitolu, jež začíná smrtí mozku a končí smrtí těla. Položit základní kámen, na něm stavět svojí budoucnost. Ukojit očekávání okolí, zabít svojí mysl, utopit se v proudu nesmyslných potřeb. Dobrovolně si nasadit ohlávku, nechat sebou manipulovat, rezignovat. Falešnej život ve falešným světě.

Posilnění chlastem, plnou hubu řečí, ale výsledek se nedostavuje. Uvědomění nepřichází. Dokud nepřeskočíme ohrady do kterých jsme se sami zavřeli, nikdy se nezbavíme planejch keců. Sladký klamání sebe sama.

Hlásají to, co se jim zrovna hodí do krámu. Není pravá, není ani levá. Je jen buď a nebo. Každej má právo volby, jde jen o to jak se k tomu postaví. Pomůže vyměnit loutky nebo začne opravdu řvát. Vyserme se na prázdný sliby!

Neodolatelná touha přichází při každým kontaktu s mrtvým domem. Touha budovat, vdechnout novej život do prázdných pokojů. Společně soužít, vytvářet prostor kde můžeme svobodně pracovat na svých snech a sklízet plody snažení. Pryč s kriminalizací squatů!

Plíží se nocí, přichází potichu, našlapuje opatrně. Zahalená s kápí na hlavě, čeká na nejvhodnější příležitost a až příjde, zaplanou ohně. Vzduch houstne, napětí sílí, zvony bijí, vítají tu chvílí, kdy třídní společnost zmizí.

Výrobní prostředky v rukou majetných plodí nerovnost. Namísto hojnosti a radosti, trápení a strádání. Osvobození práce je jediná cesta jak začít žít. Privilegovaná vrstva diktuje podmínky v továrnách, zabijí kolektivního ducha, kterej má moc zažehnout generální stávku. Svobodu!

Nemyslet na nic, jenom na sebe. Jediným cílem je bohatství. Naučená chamtivost, touha po moci peněz, ničí zábrany. Nesere mě, že na ulicích umírají hladový, hlavně že já se mám dobře. Jsem sám sebou, nenažraná svině.

Další deprese, další patová situace z který není cesta ven. Zoufalství. Ocitl ses na prahu života a smrti. Probdělý noci, za kterých se snažíš najít východisko. Myšlenky tě svírají, dohánějí tě k šílenství. Poslední odkaz tvýho bytí se zmítá ve větru. Černej prapor a hejna vran. Hřbitovy se plní.

 

Texty ze split LP s March of the hordes/Lyrics from split Lp with March of the hordes

 VZOREC PRAVDY
odpověz jak sám myslíš/ ty však dobře víš/ co čekají a co vyplníš/ pokřivená upřímnost vyšla ze stínů/ vše černé na bílém/ správná odpověď dosazená vzorcem/ na to jak myslet a žít/ drž se pravidla a dojdeš až do cíle/ lež vítězí

Neexistuje pravda, existují jen ti, kteří prohlašují, že pravda je na jejich straně. Současná existence člověka je vtěsnána do odpovědného rámečku a kontrolována odpovědnými dozorci. Máme možnost volby jak budeme žít ale každý krok jiným směrem znamená otevřenou válku se systémem vzorců a stanovenými pravidly, které mají zastoupit naše svobodné myšlení. Kde někdo bere právo označit nás čísly, čísly zaplnit tabulky a nutit nás uctívat jeho jediný přijatelný způsob života?

 BEZDUCHÉ TVORSTVO
jak ještě dlouho?/ myšlenky bez krve/ slova, jenž mlčí/ zabít, či zemřít?/ falešná doba v tržním podsvětí/ každým probuzením rutinní pohřby iluzí ve shnilých srdcích

Život v dnešní společnosti se podobá monotónnímu čekání na něco, o čem zatím můžeme mít jen nejisté předtuchy. Lidstvo posedlé svou materialistickou chamtivostí dál likviduje poslední naděje na jinou budoucnost a my jen dál pokračujeme v naší každodenní rutině, každodenním umírání.

 VRCHOL ZÁNIKU
dostaň se až nahoru/ a podívej se zpět/ to, co bylo smyslem bytí/ se teď válí u cizích nohou/ zdi, na které nestačíš/ moudrost krutého světa/ zánik tvého svědomí

Všechnu svoji sílu a čas vkládáme do naplňování svých slepých ideálů, a když konečně vstaneme na pomyslném vrcholu své iluze, cítíme jen zklamání z nemožnosti cokoliv změnit a pod sebou vidíme jen své vlastní zbytečné oběti a s apatií smířený svět.

 HRA
pohodlnost střední třídy/ alkohol, televize, internet/ chléb a hry/ po staletí stejný program/ teplo domova, práce a hypotéka nás nutí k poslušnosti/ nebude sociální revoluce, dokud se neoprostíme od stanovených podmínek

Změna pochází zdola, od nás. Dokonalé pozlátko dnešní doby je ten největší řetěz, co nás svazuje. Dokonalý bankovní systém hypoték a zneužívání práce ku prospěchu kapitalistickým nenažrancům, vše dokonale zabaleno v krásném hávu. Život jako hra, do které my sami nemůžeme zasahovat. A dokud se budeme jen dívat, jak s námi zachází, nikdy se nic nezmění.

 POMSTA
noční můry/ vzpomínky z jiného světa/ obřady krutosti pro rychlejší smrt/ vzduchem letí miliony duší/ a bůh je dávno mrtev/ estetika masových vražd/ smýt pach ticha/ a přehlušit řev/ vina, která nemizí/ svědectví lidské rasy/ bolest, co nikdy nekončí/ pomsta, co stále chvěje zemí/ neklid/ pomsta

Zlo z minulosti stále ovlivňuje náš každodenní život, v boji proti nacismu neexistují kompromisy. Bojujme proti fašismu a rasismu na všech frontách a všemi prostředky!

 KOLOBĚH TMY
den přechází v noc/ život truchlí/ špína lidstva znovu ukazuje svou tvář/ mlha na prahu zkázy/ znásilněná modlitba krátce před popravou/ zázrak všech zavřených očí/ a my dál polykáme sračky a mluvíme o odpovědnosti

Stejně jako období dešťů střídá období sucha, chudoba střídá bohatství, nezastavitelný kolos lidského chtíče nás znovu vede do tmy, období válek a snižování hodnot lidských životů. Jsme nedobrovolnou součástí toho všeho a místo abychom si vzájemně sundali léty se utahující oprátky z krků, hledáme mezi sebou rozdíly a prodlužujeme pohodlnou nevědomost.

 BUBLINA NADĚJE
něco, co na povrchu dýchá/uvnitř však mlčí skrz víru/něco, co brzy chcípne/něco, co umírá/parodie na konec světa/pro diváckou hysterii

Zatímco budujeme naše velkolepé kariéry a životy, kopeme pod sebou velkou prázdnou díru, kde nakonec sami a dobrovolně pohřbíme veškeré snahy a sny. Skutečnost nabývá podoby groteskní tragédie, kdy si vzájemně šlapeme po hlavách a odsuzujeme ty, kteří šlapou po hlavách cizích. Bublina ale brzo před celým naivním publikem praskne. Přijde totiž čas, kdy se ke všemu otočíme zády a kdy rezignace bude to nejsladší zakázané ovoce.

--------------------------------------------------------------------------------------

FORMULA OF TRUTH
Answer as you think, but you know indeed what they expect and you'll fulfill. / Twisted sincerity comes out from the shadows, everything in black and white / right answer by formula - how to think and live / keep the rules and you'll reach the goal. Lie wins.

There's no truth, there are only the ones who declare, that the truth is on their side. Concomitance of human is squeezed into the liable frame and controlled by liable guards. We have options how to live, but each step out of row means new war with system of formulas and established rules, which is used to substitute our free thinking. Who took the right to point us like numbers, by numbers fill the charts and then force us to adore the only and acceptable way of life?

 INANIMATE CREATION
How long? / ideas without blood / silent words / to kill or die? / false age in market underworld / by each awakening there's a routine which is burying illusions in rotten hearts.

Life in present society seems like monotonous waiting for something what's just in our insecure previsions. The humankind possessed by own materialistic greed continue to destroy the last hope for different future and we just continue in our daily routine, daily dying.

 APOGEE OF DOOM
Reach the top and look back - what was the sense of being is now laying underfoot of strangers / untouchable high walls / wisdom of cruel world / downfall of your conscience.

Our whole power and time is used into the fulfilling our empty ideals and when we finally stand up on imaginary apogee of our illusion, the only thing what we feel is frustration from impossibility of changing anything. Then we are looking on our feckless victims and world resigned with apathy.

 GAME
comfort of middle class / alcohol, television, internet / bread&game / same agenda for a centuries / sweet home, work and mortgage is what make us submissive / there will be no social revolution till we disengage ourselves from established conditions.

The change comes from below, from us. Perfect glitter of today's era is the biggest chain which binds us. Perfect banking system of mortgages and exploitation of work in advantage of capitalist greed, all nicely packed in beautiful attire. Life like a game which we can't play by ourself. And till we gonna still only overlook this, how they moved with us, nothing will be changed.

 REVENGE
Nightmares / memories from other world / ceremonials of cruelty for faster death / million of spirits flies aloft and god is long time dead / aesthetics of mass murders / to clean smell of silent and to outvoice the scream / blame which never vanish / witness of human race / pain which never ends / revenge which still quake the earth / anxiety / revenge

Evil from the past is still affecting our daily life - in struggle with fascism there's no compromise. Let's fight against fascism and racism on every lines by all means!

 CIRCULATION OF DARKNESS
Day turns into the night / life which lament / filthiness of humankind shows its face again / mist on the edge of the doom / raped pray shortly before execution / miracle of the closed eyes / and we are still swallowing shits and talking about responsibility.

As the rain period changes into the drought, poverty changes into the richness, unbreakable giant of human passion is guiding us into the darkness, time of war and to declining value of human lives. We are involuntarily sticked with all of this and instead of trying to take the tighten shackles out, we are searching for differences between us and extending our comfortable ignorance.

 BUBBLE OF HOPE
Something what's breathing on the surface / but inside its silent by the faith / something what will perish soon / something what's dying / doomsday parody / for hysteria of beholders.

While we are building our great carriers and lives, we are also digging a huge hole below us, where our efforts and dreams will be finally buried. By ourself, voluntarily. Reality gain the look as funny tragedy, where we are stepping on our necks and we judge those who do the same on strangers. But the bubble will blow soon behind the whole, naive public, because the time, when we turn back, will come and resignation will be the sweetest forbidden fruit.

 

Texty z dema2009 / Lyrics from demo2009 

Zoufalství/ Ten pocit absolutního zoufalství/ ztuhlá krev v žilách/ klepající se ruce/ bledá tvář/ pocit bezmocnosti

Bible SS/ Bible a slovo boží/ které se dá snadno zneužít/ minulost a smrt inkvizicí/ kříž jako symbol spasení/ symbol který jako poslední vidíš/ než tě pohltí plameny/ strach je mocná zbraň/ která vládne světu/ zvlášť strach z neznáma

Pomsta/ Masové hroby se otevírají/ přízraky temné minulosti se chtějí mstít/ všude jsou slyšet ozvěny pláče, řevu a smíchu/ v tu jednu noc se tisíce mrtvých pomstí svým vrahům/ tisíce bledých tváří vychází z plynových komor a kremačních pecí/ chtějí se mstít a nic je nezastaví/ "a potom vyjdem, strašný řád/ na lebce lebku, s hnátem hnát/  a zařvem ve tvář všem lidem/ my mrtví, my vás žalujem!"

Abys mohl žít musíš zabíjet/ Letmo pohlédnu do tváří vrahů/ jsou všude kolem mě a já se sám klamu/ klamu se myšlenkou o světě bez zabíjení/ zabiješ, oškubeš, uvaříš, sežereš!/ abys mohl žít, musíš zabíjet!?/ abys mohl jíst, musíš zabíjet!?/ hordy už předem mrtvých živých týráš svým hladem/ tvůj hlad vraždí! bez milosti!/ zabít, vykostit, vnitřnosti vyhodit, sežrat, odhodit! kdo bude další sousto?/ vždy můžeš přestat vraždit

Volnost?/ Křečovitý úsměv vyvolaný otravou/ tak tohle je ta tvá svoboda?/ topíš se v nicotě vlastního vědění/ dál a dál od břehu/ dávkovaná volnost v injekční stříkačce/ cítíš se teď svobodný?/ to co byla volnost je teď vězení/ jak jsi začal a jak skončíš?

Znechucen/ Znechucen společností peněz a pánů/ Vládnoucí třída, zdi mezi lidmi/ bohatí, chudí? ne, žíví anebo mrtví/ znechucen systémem konzumu/ sebevražda přesycením v síti špinavých obchodů/ bohatý, chudý a mrtvý

Sirény Svobody/ Mlčící davy s pocitem svobody/ jsou šťastni a iluze vládne/ masová propaganda mocnější než kulka do hlavy/ tu náhle se znovu rozezní sirény/ sirény svobody/ ticho znovu přehluší sirény/ hrůzný hvizd padající smrti/ lidé namačkaní v krytech/ plačící děti a dunění bomb pouštěné z rozhlasu/ je po náletu/ diktátor pronáší oslavnou řeč/ lid přešel ze strachu, tleská a jásá/ koloběh iluze svobody dokončen/ a ticho znovu přehluší sirény/ sirény svobody

Nevinné oběti/ Černé svědomí architektů války/ plné seznamy prázdných čísel/ nevinné oběti - mrtví bez identity/ nevidět, neslyšet/ seznamy odhodit do prachu archivů/ vše znišit, mrtvé zakopat/ nevinné oběti - žádné pomníky/ nikdy jsi nežil/ nikdy jsi nezemřel

Proč?/ Proč musíme zabíjet?/ proč musíme umírat?/ proč musíme být svědky?/ proč?!

Vzorec pravdy/ Odpověz jak sám myslíš/ ty však dobře víš/ co čekají a co vyplníš/ pokřivená upřímnost vyšla ze stínů/ vše černé na bílém/ správná odpověď dosazená vzorcem/ na to jak myslet a žít/ drž se pravidla a dojdeš až do cíle/ lež vítězí

Buď slepý/ Podívej jak trpí/ jak křičí zatím co oni ho bijí/ ty však nic nevidíš/ přes oči máš pásku lhostejnosti/ nechceš přece skončit jako on/ mě se to netýká jenom přihlížím/ překračuj raněné, prosící o pomoc/ je to snad tvůj problém?!

Oni tě vidí/ 4 holé bílé stěny a z nich tě sledují tisíce skleněných očí/ jsi hlídám nesnaž se spáchat ideo zločin/ jejich oči tě sledují/ jejich uši tě odposlouchávají/ jejich ústa tě vyslíchají/ jejich ruce tě bijí/ kontrola jenž tě svírá pod krkem/ totální kontrola/ pro absurdní iluzi bezpečí ztrácíme svobodu!

Vždycky může být hůř/ Někdy se zatmí/ myšlenky máš černý/ svět se obrátí/ padne na tebe stín/ padáš do bahna/ a nemůžeš se zvednout/ padáš do bahna/ nevíš co dál/ upadáš do apatie/ cítíš se sám/ ztrácíš naději na budoucnost/ nevíš pro co žít/ kácíš se do hlubin bezmoci, snažíš se hledat cestu ven/ blíží se konec není kam jít, proč??/ tak najdi víru v svoje schopnosti/ víru v člověka/ věř ve svoji sílu/ věř že není konec/ nevzdávej to/ není pozdě bojovat/ zakloň hlavu a uvidíš nebe/ zvedni se, věř v sebe/ raduj se z toho co máš/ vždycky může být hůř

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 DESPERATION (zoufalství)/That feeling of absolute desperation / Stiff blood in vein / Quaking hands / Pale face / Feeling of powerless...

BIBLE SS/ Holy Bible and holy word, which may be easy exploited / Past time and dead by inquisition / Crucifix like a symbol of salvation? / Symbol which you see at last before the flames devour you / Fear is powerful weapon which rule the world / Especially fear of the unknowns / Yes, we are the sinners and we will fall in hell!

REVENGE (pomsta)/ Mass graves are opening / Phantoms of darkness past wants revenge / Echoes of crying, screams and smiling are everywhere / In that night thousand corpses will revenge their death! / Thousand of pale faces are coming from gas chambers and from crematorium / They want to make a revenge and nothing will stop them! / “And then we'll come, horrible order, skull on skull, bone on bone and we'll scream onto the face of everyone, We, dead ones, we are suit you!”

YOU HAVE TO KILL FOR YOUR LIVING!? (abys mohl žít, musíš zabíjet!?)/ Lightly I look into assassins faces. / They're everywhere and I bluff myself. / I bluff myself about idea of world without killing. / You kill, displume, boil, devour! / You have to kill for your living!? / Hordes of instantly dead/living ones are tortured by your hunger. / Your hunger means murder! Without mercy! / To kill, unbone, throw away the bowels, devour, fling off! / Who will be your next bite? / There's always a time to stop this killing!

SIRENS OF FREEDOM (sirény svobody)/ Silent mobs with freedom feeling. / They're happy and illusion reigns. / Mass propaganda is more powerful then headshot. / And immediately sirens chime out. / Sirens of freedom. / Silent outvoice the sirens again. / Scarified cough of falling death. / People cramming in the shelters. / Crying children and noise of bombs playing from broadcast. / “Blitz” is over. / Dictator make a great speech. / Mob throw away the fear, they're clapping and rejoicing. / Circulation of freedom illusion is finished. / And silent outvoice the sirens again. / Sirens of freedom.

INNOCENT VICTIMS (nevinné oběti) / Black conscience of war architects./ Full evidences of empty numbers. / Innocent victims – dead without identity. / To blink and deaf. / Throw away the evidences into the archives dust. / Destroy everything. Bury the dead. / Innocent victims – no monuments. / You've never been alive. You've never been dead.

WHY? (proč?) / Why do we must to kill? Why do we must to dead? Why do we must be the witnesses? Why?!

FREEDOM? (volnost?) / Spastic smile invoked by intoxication. / So this is your freedom? / You're drowning in nihility of your knowledge. / Far away from the bank. / Imposted freedom in syrette. / Do you feel free? / What was freedom before turns into the jail. / How you were started and how you'll end up?

BE BLIND (buď slepý) / Look how they starve. / How they scream, while they beat them up. / But you are blind. / You've got a blindfold of apathy behind your eyes. / You don't want to end up like them. / It's not my problem, I'm just watching. / Overstep the hurt ones, suppliant for help! / Is it your problem?!

THEY'RE WATCHING YOU (oni tě vidí) / Four bare walls and thousands of glass eyes are watching you. / You're bewared, don't try to make an ideology crime. / Their eyes are watching you. / Their ears are tapping you. / Their mouths are interrogate you. / Their hands are beating you. / Control which hold your neck. Total control. / For absurd illusion of safety we are loosing our freedom!

FORMULA OF TRUTH (vzorec pravdy) / Answer as you think, but you know indeed what they expect and you will fulfill. / Twisted sincerity comes out from the shadows, everything in black and white, / Right answer by formula – how to think and live, / Keep the rules and you'll reach the goal. Lie wins.

DISGUSTED (znechucen) / Disgusted by society of money and masters. / Dominative class, walls between people. / Rich, poor? No, living or dead. / Disgusted by system of consume. / Suicide by satiety, in net of dirty businesses. / Rich, poor and dead.

EVERYTIME MAY BE WORSE TIME (vždycky může být hůř)

Sometimes its get dark. Your ideas are black. / World turns upside down. Shadow falls on you. / You're falling into the mug and there's no way to wake up. / You're falling into the mug and you don't know what's up. / Falling into the apathy / lonely / no trust in future / no sense of being / Falling into the abyss of armless, trying to find a way out / the end is near, theres no way, where to go, why? / So try to find trust in your abilities / trust in your power / don't give up / it's not too late for struggle / everytime may be worse time / Look up, you'll see a sky / get up, trust in yourself / enjoy what you have / everytime may be worse time

Bio a historie

 !!!VZDĚLÁVEJTE SE A ROZŠIŘUJTE SVOJE OBZORY!!!

(DOKUMENTÁRNÍ FILMY,FILMY,ANARCHISMUS,PRÁVA ZVÍŘAT,...)

 

czechcore

rAdios

 

!!!UŽITEČNÉ ODKAZY!!!: (some usuable weblinks!!!):

http://csaf.cz/ - československá anarchistická federace (czechoslovak anarchist federation)

http://www.priamaakcia.sk/ - priama akcia Slovensko (slovakian AIT-IWA)

http://anarchistblackcross.cz/ - Anarchistický černý kříž CZ (CZ anarchist black cross)

http://protikapitalu.org/ - KPK kolektivně proti kapitálu (anticapital org)

http://freedom-not-fear.cz/ - svoboda místo strachu (freedom not fear-czech)

http://zinelibrary.info - knihovna fanzinů,knih a hudby (fanzine, book, music library)

http://www.diy.cz/ - zničme bariéry crew Orlová (DIY collective)

http://a-punk.cz/ - A-punk Praha (distro, gigs)

http://antifa.cz/ - antifašistická akce (czech antifascist action)

http://wwry.antifa.net/ - stop Thor Steinar!! (campaign against nazi business)

http://www.realita.tv/ - Realita.tv - práva zvířat (animal rights)

http://otevrioci.cz/ - Otevři Oči - práva zvířat (animal rights)

http://milada.org/wiki/doku.php - DIY cestovatelský průvodce (DIY travelling guide)

http://crimethinc.cz - IdeoZločin (distribuce CrimethInc.-DIY návody) (CrimethInc.)

http://www.anarchofeminismus.org/ - anarchofeminismus (anarchofeminism)

http://www.milada.org/ - squat Milada v Praze (Prague squat Milada)

http://freegan.info/ - FREEGAN! žijeme z odpadků (Freegan - we live from the trash)

http://diy.freetekno.cz/ - DIY manuál (DIY manual)

http://www.boo.cz/ - veganská kuchařka + další (vegan cookbook and others)

http://mirotvorce.blogspot.com/ - politická hudba všech žánrů (multi genre political music)

http://shitrecords.wz.cz/ - jihlavská hc/punk scéna (web about hc/punk scene in Jihlava)

 

ODEHRANÉ KONCERTY

2006

21.06.2006 - Jihlava - Edgar - Hibakusha (grind/crust, Orlová), Intoxikace (hc/punk/fast, Ostrava), Fuckt mimo (punk, Jihlava), Ruce Po Obrně (hc punk, Jihlava), Patník (noise punk, Jihlava)

30.09.2006 - Jihlava - Edgar - Kahkashan (crust punk, Orlová), Dozor na koupališti (hc/punk, Brandejs), Ruce Po Obrně (hc/punk, Jihlava), Colymbosathon Ecplecticos (drum'n'bas grind, Brandejs)

 

2007

06.01.2007 - Jihlava - Edgar (svatební hostina) - Meserschmit 109 (crust, Jihlava), HFD (folk/ska, Jihlava)

20.01.2007 - Bystřice nad Pernštýnem - Klub Milenium - Good Bye Lenin vol.1 - Vision Days (kokot punk), Domobrana (punk), Orgoj CHorchoj (punk, Jihlava), Ruce po obrně (hc/punk, Jihlava), Výměna (punk, Žďár), KanálTeror (punk local), P.K. (punk, Žďár)

18.02.2007 - Jihlava - Edgar - Perth Expres (hardcore/metal, Německo), Fluid (hardcore, Německo), Meserschmitt 109 (crust, Jihlava)

01.06.2007 - Luka nad Jihlavou - U Kuřítků - Noise party - Myšlenková Křeč (finopal, Frýdek Místek), Corebastards (hc/punk, Oslavany)

22.06.2007 - Slavonice - Barák - HumanSteak (heavy bigboš, Jihlava), Rapsöd (thrash/punk, Jihlava), Ex-Lex (hc/punk, Nový Jičín), Kahkashan (crust/punk, Orlová)

04.09.2007 - JIhlava - Edgar - free party

21.09.2007 - Jihlava - Garáž DIY - Camara de Gas (grind/HC, Španělsko), Hoši od rudé řeky (riot!folk, Jihlava)

05.10.2007 - Jihlava - Garáž DIY - Vocation Interna (Thrash, SVK), Los Puercos (fastcore, SVK), Hopsasala (crust, SVK)

26.10.2007 - Jihlava - VrakBar - Broken Extremity (thrash/hc/death, Jihlava)

27.10.2007 - Cizkrajov u Slavonic - Splitter (grind, sweden), M:40 (crust, sweden), Tomorrow's hell (crust/metal, morava)

17.12.2007 - Jihlava - Garáž DIY - Ježíšovi Pivo Nelej (folk/punk Bratislava)

 

2008

14.03.2008 - Dašice u Chrudimi - zkušebna Li_Po - Life Possession (crust punk, Pardubicko), Degenerace (emo hc, Pardubicko), Bratre cubo (grind'n'roll, Jihlava)

15.03.2008 - Jihlava - Edgar Club - Benefice na podporu Realita.tv - NIDAL (vegan sXe metal, Olomoucko), LAHAR (fast/thrash, Písek), RAPSÖD (thrash pnk, Jihlava), PRŮMYSLOVÁ SMRT (fastcore, Jihlava)

07.05.2008 - Jihlava - Edgar - Soustruh (punk, Luka n/Jihlavou), P.S.U. (punk), Lost Heaven (?)

09.05.2008 - Havlíčkův Brod - Čechovka - Němá Barikáda (crust/punk, Žamberk), Risposta (crust, brno), Nihil (grind, Slavonice), Hirošima (crust/punk, jihočechy), Stolen Lives (thrash/HC, Vysoké Mýto), Say Why? (fastcore, Pardubicko), Rapsöd (thrash punk, Jihlava), Life Possession (crust/punk, Pardubicko)

17.05.2008 - Věžnička u Jihlavy - hospoda U Tadeáše - Fotbal proti rasismu - Železná kolóna (anarcho punk, Bratislava), Rudá Lůza (riot!folk, Jihlava), Nagaika (emo/harcore, Brno)

27.06.2008 - Jihlava - Koi Fest - U monumentu - (unplugged)

27.06.2008 - Jihlava - Koi Fest - Edgar club - Lyssa (noise bigboš, sever), Chaotic (ska?), Prague ska conspiracy (čůráci z Prahy), Marta a Rasputin, Libor Ctibor, DJ Bagr (pseudokapely z Jihlavy)

15.08.2008 - Jihlava - Edgar - KOMATOZ (anarcho-thrash-punk, Rusko), PMH (punk z brandejsa)

30.08.2008 - Jihlava - klub Edgar - ROAD KILL ZOMBIES (rock'n'roll punk, Německo), COREBASTARDS (crustpunk-Brněnsko)

15.11.2008 - Šumperk - MC Kotelna - Dejchánek 6. - Ilegality (punk, Slovensko), the Neunikneš (lopatopunk), Cutting Embryo (brut), 380V (punk?), BBT (punk), Mentally Corrupted

 

2009

21.02.2009 - Jihlava - Klub Edgar - Carrera Kai (hc/crossover, Jihlava), Embargo (hc/rap, Štoky), Absolutezero (hc/rap, Havlíčkův Brod)

20.03.2009 - Slavonice - Barák - Mimoritmus (ska/hardcore, Jihlava), Rapsöd (thrash punk, Jihlava)

27.03.2009 - Polná - Zámecká rychta - Benefit na Antifašistický 1.máj - Edelweis Piraten (anarcho punk, Zlínsko), Stolen Lives (thrash/hc, Vysoké Mýto), Rapsöd (thrash punk, Jihlava), Mörkhimmel (zlo crust, Praha)

04.04.2009 - Štoky - Kulturák - Sociální teror (punk, Pardubicko), Lolo Ferari (hc/punk, Polná), Průmyslová Smrt (fastcore, Jihlava), Embargo (HC/rap, Štoky), E.r.c.p. (brutal noise, Štoky)

16.05.2009 - Příbram - MotorBar Tanker - NIHIL (grind metal, Slavonice), CLIMAX (punk, Praha), Kriminálně Závadné Osoby (punk, Tábor)

20.05.2009 - Jihlava - Edgar - Komatoz (anarcho thrash/punk, Rusko), Stagnation Is Death (anarcho HC/metal/punk,Polsko)

26.06.2009 - Praha - Milada squat - Aqva Silentia (punk, Ostrava), Decomposing Manure (grind,Praha), Wajgl (punk, Kladno), Palahniuk (hc/punk, Praha), Spots...

23.08.2009 - Jihlava - Garáž DIY - DISHONOR (pangrok,maďarsko), VIA TEMPESTA (hardcore/metal,Jihlava/Polná)

12.09.2009 - Polná u Jihlavy - MRKVAN CORE FEST - http://festivalpolna.ic.cz/

16.09.2009 - Brno - Vegalité - The Black Gramola Conspiracy (crust,Španělsko),Ruce po obrně (hc/punk, Jihlava), Lojky Shitmen (grind'n'roll, Jihlava)

17.09.2009 - Bratislava - Intergalaktická Obluda - Ruce po obrně(bikepunx,Jihlava), Blind Rättvisa (crust/thrash,Sk)

16.10.2009 - Jihlava - Ponorka live stage - SPENGIMAS (hardcore, Litva), COLONY (hardcore, Ostrava), VIA TEMPESTA (hc/metal, Jihlava/Polná)

18.10.2009 - Slavonice - Kawárna - AFTER THE LAST SKY (DIY black metal,Anglie), MEMORIES OF PERIL (deathmetal/HC,J.Hradec)

27.10.2009 - Poděbrady - Boss bar - CLIMAX(HC/punk, Č.Brod,Pha), PKV (metal, Nymburk)

13.11.2009 - Polná - Amylon - Průmyslová smrt (local fastcore), Tummo (temnej crust z brna), Rasta Führer (local levicový regé/ska), Via tempesta (místní metal/HC)

20.11.2009 - Děčín - Biograffs -  FastumHell vol. 3 - Průmyslová smrt (fastcore, Jihlava), Rapida Muerte (crust/punk, Benešov), Kobra XI (fastcore, Chomutov), Against the Grain (grind/crust, Benešov), Blu-82/B (fastcore/brutka, Děčín)

21.11.2009 - Brandýs nad Labem - K-klub - Lycanthropy (fastcore, Vysočina), Colymbosathon Ecplecticos (drum'n'bass grind, Brandejs), Průmyslová smrt (fastcore, Jihlava), Rapida Muerte (HC/crust/punk, Benešov)

19.12.2009 - Podluhy u Hořovic - Jackie's pub - PNS (HC/punk, Praha), Scalp (HC/punk, Jablonec)

 

2010

30.01.2010 - Štoky u Jihlavy - Stará Kovárna - Time of my life (oldschool hardcore, Slovensko), Afarastafa&Joe D (political hip hop, Jihlava), E.R.C.P. (local noise), Dáša Von Flaša (folk as fuck, Svk)

05.02.2010 - Dačice - Rybárna - Hidden By The Grapes (rock'n'roll srdcovka,Rakousko), Full Time Job (death/HC, Praha)

06.02.2010 - Praha - Bažina - Scalp (HC/punk, Jablonec), Cripplekorps (HC/punk, Praha), The Intestacy (punk, Praha), Sanitär (crust/punk, Praha), Vyčůrat a spát (lopaťácká pičovina), Insanitiess (punk, praha)

06.02.2010 - Jihlava - Dělňák/Vinárna - Hidden By The Grapes (rock'n'roll srdcovka,Rakousko), Rasta Führer (reaggae skapunk Vysočina), A Dicktone (indie/rock, Jihlava), Via Tempesta (HC/thrash, Jihlava)

24.02.2010 - Brno - Boro (Jihlava Attack) - Human Steak (bigbeat/noise, Jihlava), Průmyslová smrt (fastcore,Jihlava), Rasta Führer (reggae,Jihlava), Proletáři všech zemí (ug/punk,Jihlava), DJ Dzogy (disko)

26.02.2010 - Jihlava - Ponorka/přiďte v županu párty - Blu-82/b (děčínskej fastcore župan), Rapida Muerte (benešovskej župancore), March of the Hordes (slavonickej trash-župan-metal)

06.03.2010 - Praha - alternativní prostor Truhlářská11(benefit pro AnarchistBlackCross) - K.A.N.G. (hardcore, Litva), Kobra XI (fastcore, Chomutov), Conquestio (HC/punk, Pardubicko), Red Insect (HC/punk, Rakovník)

21.05.2010 - Tábor - Orion (benefit pro OtevriOci.cz) - Lahar (thrash/fast,Písek), Rapida Muerte (fast/HC,Benešov)

02.06.2010 - Jihlava - Ultima (benefiční tour na Antifa Moskva) - What we feel (hardcore, Rusko), Hausvabot (punkrock, Německo), Rapida Muerte (fast/HC, Benešov)

12.06.2010 - Zruč nad Sázavou - Pallasit Fest - K.A.I.N (crustHC,Linz-rakousko), Zombiefied (fastHC,rakousko), SayWhy? (fast fastcore,pardubice), RV 4 (pičapunk,pha), Dog Fisury (?) , Propaganda (crustpunk,cz), Onanizer (grind,pha/aš), Insania (joj), Lycantrophy (powerviolence,žďár), Ucházím (HCpunk,jihočechy)

18.06.2010 - Štoky u Jihlavy - Stará Kovárna - Wormrot (grind core, Singapur), Průmyslová Smrt (fastcore, Ji), Rabies (noise, jižní čechy)

26.6.2010 - Hradec Králové - La Putika (Jihlava Attack) - Human steak (bigbít), Rapsöd (thrashpunk), Průmyslová smrt (fast fast), Lojky shitmen (grind), Lojky shitmen II (goreHCgrind), Rudá Lůza (riotfolk)

13.8.2010 - Benešov - Červený drak (Trash Party 6) - Sidetracked (hardcore, německo), Rapida Muerte (bramborosypec, benešov), Rapsöd (thrashpunk,jihlava), Time of my life (oldschoolHC, Ta3), Němá Barikáda (thrash,crust, žamberk)

14.8.2010 - Smilov u Jihlavy - Smilov festival 5 - Time of my life (oldschool HC,sk), Hidden by the grapes (emo,indie,energie,graz-rakousko), Tupak Amaru (anarchopunk,orlová), Creutzfeld-Jacky (elektro, francie/rakousko), Mimoritmus (skaHCpunk,polná), Průmyslová smrt (sypec,jihlava), Afarastafa & BK (hiphop,jihlava), MC Broko (elektro grind, graz-rakousko), AFT (lopatopunk,jihlava), DJ Jogy (disko,brno)

20.8.2010 - Jihlava - Ponorka (Bloody Hell No.1) - E.R.C.P. (noise,štoky), Devastathor (grind/HC,český těšín), Noostrak (houpyHC,HB)

10.9.2010 - Polná - MrkvanCore festival 3 - Alpinist (crustcore, de), Paraminds (beatbox rock, a), Jo Ann (hc/zábavovka,?), Jo Ska (ska,?), Luštěla (holky,vysočina), Human Steak (bigbít,jihlava), Průmyslová smrt (fast,jihlava), Rapsöd (thrashpunk, jihlava), Straight (houpyHC,jihlava), Rasta Führer (reggae,jihlava), Mimoritmus (HC/ska/zábavovka,polná), HFD (zábavovka,jihlava), Afarastafa & BK (hipec, jihlava), MC Broko (elektro grind, graz), Keramzit soundsystem (dnb,?)

12.9.2010 - Brno - Skleněná louka - Alpinist (temný crust, de), Attack Of The Mad Axeman (animal grind, de), Zentralheizung of Death (math-surf-rock, de), My Dead Cat (indie-dance, brno), Scörbiti Kürdan (fetiš-grind, prdel)

18.9.2010 - Znojmo - Gogo - V Době Moru (grind/crust, Brno), Midnatt Död (crust punk, Znojmo)

1.10.2010 - Dresden (Německo) -  Alternative Zentrum Conni - Evidence smrti (crustmetal, brno)

2.10.2010 - Děčín - Biograffs - Panacea (dark hardcore with violin, Poland), Your fucking nightmare (oldschool hardcore, Teplice, praha), Thalidomide (hardcore/punk, Praha)

15.10.2010 - Starý Smokovec (Slovensko) - Casa Dolce (Okthober fest vol.2) - Zrcadlo Srdca (folk, sk), Boiling point (skate/thrash/HC, sk), Madcult (hardcore/techmetal, Sk), Vocatio Inferna (crust, sk), Time Of My Life (oldschool HC, Ta3), DJ Funky Flaša (pissing master, sk)

16.10.2010 - Rožnov pod Radhoštěm - Vrah - Illegal Illusion (indie/emo/rock,Bílovec), Papa Furat La Muerte (praso HC, Rožnovsko)

5.11.2010 - Praha - El Arriero - Mortifilia (death metal, Sušice), Lupara - The Widow Maker (death metal, Praha)

19.11.2010 - Jihlava - Dělnický dům (Punk's not dad fest 15) - Rozpor (afa oi! punk,sk), Ilegality (punkrock, sk), The Fialky (jakože punk, Praha), Rapsöd (local trash stars)

04.12.2010 - Bratislava - Intergalaktická Obluda (Jihlava Attack) -  Průmyslová smrt (fastcore), Křikzticha (hip hop), Epsteinbarr (grind), Human Steak (stoner rock), Scörbiti Kürdan (hardcore/punk), Afarastafa&Joe D (hip hop), MC Broko (elektro grind), DJ Jogy, DJ Bagr...

2011

29.1.2011 - Velké Meziříčí - Rock Depo (Ušní průplach vol.4) - SayWhy? (fastcore, Pardubice), 6Mas (grind, Brno), Evidence Smrti (crust/metal, Brno a okolí), Amoclen (farmaceogrind, Brno)

21.4.2011 - Jihlava - Garáž DIY - Fasteratu (fastcore, Liberec), March of The Hordes (deathmetal/trash, Slavonice/Dačice)

9.5.2011 - Jihlava - Rockový klub Ježek - All heads rise (deathcore, Holandsko), Madcult (math hardcore, Slovensko), Anime torment (math metal)

7.10.2011 - Jihlava - Rockový klub Ježek - Poulsunk (oldschool hc punk, Maďarsko), Watch my bag (punk'n'roll, Maďarsko), MC Broko (dnb grind disco, Graz/Rakousko), DJs Bagr & Fena (karaoke disco country)

19.10.2011 - Brno - Boro (Jihlava Attack) - Ježíšovi pivo nelej (drum a bass a kazoo punk, Bratislava/Brno), Scörbiti Kürdan (grind punk, Brno), Křikzticha (A-rap), DJ Dzogy (afterpárty)

17.12.2011 - Praha - Klub Final - 6MAS, Mindfuck, Krüger, Controlled Existence

2012

13.1.2012 - Jihlava - Rockový klub Ježek (Food not bombs benefit) - Tartupaluk, Průmyslová smrt, E.R.C.P., Křikzticha, Afarastafa&JoeD

12. 4. 2012 - Brno - Vegalite (temně / tvrdě / špinavě / hluboce) - Nous Danserons Sur Von Ruines (emo-punk violence, Le Mans/Francie), I Am a Curse (down-tuned punk, Le Mans/Francie) + projekce VJ Bullvah

21.4. 2012 - Žďár nad Sázavou - Batyskaf (Krátký, rychlý a hlasitý 17) - Catheter (USA), Streetwalker (USA), Boiling Point (SK), Bestia Triumphans, Lycantrophy, Průmyslová smrt

8. 6. 2012 - Jihlava - Garáž DIY - KAIN (A)

18. 8. 2012 - Štoky (SmilOff festival) - Thalidomide, Stolen Lives, Rapsod, Edoshuv Kurník, Křikzticha, MC Broko, DJ Jogy a další

20. 10. 2012 - Stříbrná Skalice - Na Marjánce (B-DaypartyDestruction) - spousta kapel

2013

16. 2. 2013 - Jihlava - Ježek (Benefit pro Otevři Oči) - Thalidomide, Křikzticha, Burcovačka, Edoshův Kurník

14. 3. 2013 - Brno - Vegalite (VeganFest) - Stridor, Gattaca

31. 5. 2013 - Siřem u Blšan (Punx picnic) - spousta kapel

9. 11. 2013 - Hořovice - Florida (November Chaos) - Stolen lives, Angry Brigade, Boiling point, Unatended Funeral

21. 12. 2013 - Zruč nad Sázavou - Pallasit - La Migra, Kontuze, Křikzticha, Krasnyj Kirpič

25. 12. 2013 - Jihlava - Chilli cafe-bar - Rasta Fuhrer, MC Broko, Duo Bizar, DJ Jogy

2014

21. 2. 2014 - Jihlava - Chilli cafe-bar (Edcharova rajská zahrada) - Esazlesa, Gagarin, Tabula Rasa, Palovevole

16. 3. 2014 - Jihlava - Vrakbar - Columbo (de)

2. 4. 2014 - Brno - Boro (Benefit na fotbal proti rasismu) - Forever Krang, Vlněna, Kolona, Frau frankenstain und spulboys

2. 8. 2014 - Liberec - Azyl (pos-T-rash party 30) - Ikiru, Encore, Hanba, Thalidomide, Just for being...

12. 9. 2014 - Polná - Mrkvan core 7

3. 10. 2014 - Jihlava - Chilli (Afterparty Veganských hodů) - Sakala, Memento mori, MC Broko

2015

24. 1. 2015 - Pelhřimov - Utopia (Support Klinika) - Průmyslová smrt, La migra

6. 2. 2015 - Děčín - Biograffs (Jihlava attack) - Průmyslová smrt, Forever Krang, Kolona & EIA, IDKFA

7. 2. 2015 - Hradec Králové - 4ka (Jihlava attack) - Průmyslová smrt, Forever Krang, Kolona & EIA, IDKFA

11.4.2015 - Praha - Modrá vopice

18.4.2015 - České Budějovice - Velbloud

15.6.2015 - Brno - Vegalité

27.6.2015 - Jihlava - Soul (KoiFest)

11.9.2015 - Polná - Mrkvancore

15.9.2015 - Brno - Bajkazyl - Breit (De)

19.9.2015 - Jihlava - Bezvědomí (opening party)

20.10.2015 - Jihlava - Bezvědomí - ShitFuckingShit (It), Forever krang

13.11.2015 - Sereď (SK) - Africola (Jihlava attack) - Průmyslová smrt, Raving Ed, Kolona & EIA, Diskoterror SS

14.11.2015 - Vsetín - Vesmír (Jihlava attack) - Průmyslová smrt, Raving Ed, Kolona & EIA

2016

3. 2. 2016 - Olomouc - SF Mini - Led by fear

4. 2. 2016 - Jihlava - Bezvědomí - Led by fear, Tiegerwizard, Stillborn

5. 2. 2016 - Praha - Café napůl cesty - Led by fear

6. 2. 2016 - Liberec - Azyl - Led by fear

14. 2. 2016 - Brno - Bajkazyl - Krösus, Strafplanet

 (108 ks)