Podmínky používání | Bandzone.cz
Při poskytování našich služeb nám pomáhají soubory cookie. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte. V pořádku Další informace

Podmínky používání

Registrací na Bandzone souhlasíte s následujícími Uživatelskými podmínkami:

I. Definice

 1. Bandzone označuje web www.bandzone.cz či jakékoliv jiné platformy, které jsou obrandované zcela či částečně logy a jinými označeními či vizuály „Bandzone“, a to již nyní aktivní či v budoucnu vyvinuté a zprovozněné, a jejichž provozovatelem (uvedeným na příslušné platformě) je Bandzone, s.r.o., Spálená 104/43, 110 00 Praha 1, IČ: 24241971, DIČ: CZ24241971.
 2. „Námi“, „my“ či „naše“ v textech nepocházejících od uživatelů se označuje Bandzone tým provozovatele.
 3. Obsahem se míní všechna data, umístěná (uploadovaná) uživateli na Bandzone, včetně zveřejněných informací a komunikace uživatelů prostřednictvím webu Bandzone.

II. Ochrana a zpracování osobních údajů

 1. Registrací na Bandzone vyslovujete svůj souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů zadaných při registraci, ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tj. zejména s jejich vedením v databázi registrovaných uživatelů. Vaše data budou použita pro účely správy serveru Bandzone a mohou být použita pro marketingové účely, tj. nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb..
 2. V rozsahu, v jakém tyto osobní údaje zveřejníte na Bandzone, dáváte souhlas k jejich zpřístupnění  celosvětově na internetu. Bandzone si vyhrazuje právo sdílet tyto údaje dále se subjekty třetích stran, například pro potřeby mobilních aplikací.  Zavazujeme se však chránit takto poskytnuté údaje tak, aby u třetích stran nedocházelo k jejich neoprávěnému shromaždování nebo jinému zneužívání. 
 3. Vaše osobní údaje budou vedeny v databázi registrovaných uživatelů po dobu, kdy bude trvat Vaše registrace. Máte právo v nastavení svého profilu kdykoli registraci zrušit a tím dojde k odstranění Vašich osobních údajů i uživatelských dat z databáze Bandzone.cz i udělených souhlasů z externích aplikací (např. Facebook apod.). 
 4. Dle § 11, 21 zák. č. 101/2000 Sb., vás poučujeme, že máto právo svůj souhlas na zpracování osobních dat bezplatně kdykoliv na adrese Bandzone odvolat, že máte právo přístupu k osobním údajům, právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci, atd. V případě pochybností o dodržování práv správcem se můžete na Bandzone obrátit a případně se můžete s podnětem obrátit i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7.
 5. Registrací dáváte souhlas se zasíláním informačních e-mailů s novinkami z Bandzone.cz a taky emailů s nabídkami a informacemi od partnerů Bandzone.cz. Nastavení zasílání můžete kdykoliv zrušit anebo změnit ve vašem uživatelském profilu v sekci „Nastavení Bandzone newsletterů“ anebo pomocí odkazu v patičce každého emailu, který od nás dostanete.

III. Registrace a bezpečnost profilu

 1. Zavazujete se, že nebudete na Bandzone zadávat žádné falešné informace o vlastní osobě a nebudete vytvářet profily pro cizí osoby bez jejich a našeho výslovného povolení.
 2. Nevytvoříte si více jak jeden fanouškovský profil. Kapelních profilů můžete mít více, každý však musí odpovídat pouze jednomu skutečně existujícímu projektu.
 3. Pokud deaktivujeme Váš profil, nevytvoříte si jiný bez předchozí konzultace s námi.
 4. Nebudete využívat Váš Bandzone fanouškovský či kapelní profil pro vlastní nebo cizí obohacení (zveřejňování reklamy atd.).
 5. Své osobní údaje a kontaktní informace profilu budete udržovat aktuální.
 6. Zvolíte si rozumné heslo, které nebudete nikomu sdělovat.
 7. Nebudete používat ochranné známky, logo a jiná označení Bandzone v jakékoliv podobě ani jakákoliv další označení použitá na Bandzone pro aktivity zde pořádané (např. označení rubrik, soutěží), bez předchozího písemného souhlasu z naší strany. Tento závazek se týká i použití mimo platformu Bandzone.
 8. Pokud si pro svůj profil vyberete název, který se kryje s jakýmikoliv aktivitami Bandzone, našich komerčních partnerů, či je z nějakého důvodu nárokován třetí stranou (majitel ochranné známky, dříve existující kapela atd.), vyhrazujeme si právo Váš profil zrušit včetně odstranění všech na něm umístěných informací a obsahu a uvolnit jeho název k další registraci bez předchozího upozornění.
 9. Kapelní profil, který nebude do půl roku po registraci splňovat stanovené podmínky pro aktivaci profilu, bude nenávratně smazán.

IV. Práva k vkládanému obsahu

 1. Uživatel, který vkládá na Bandzone jakýkoliv obsah, odesláním tohoto obsahu na svůj Bandzone profil potvrzuje, že je nositelem veškerých autorských práv a dalších práv (např. práv výkonných umělců a výrobců zvukových a zvukově obrazových záznamů, práv na ochranu osobnosti, průmyslových práv) k umísťovanému obsahu, potřebných k legálnímu umístění obsahu na Bandzone a jeho zpřístupnění dalším uživatelům Bandzone a jiným osobám (veřejnosti).
 2. V případě převzatých skladeb (coververzí) je možné umístit na svůj Bandzone profil pouze skladby nahrané v původním znění, tj. bez zásahu do hudby či textu.
 3. Zveřejnění jakéhokoliv obsahu na Vašem profilu znamená, že tato informace je volně přístupná celosvětově na Internetu a kdokoliv na ni může odkazovat, jakož ji i sám kopírovat a dále šířit. Profily na Bandzone jsou veřejné, neposkytují možnost nastavení soukromí tak, aby Váš profil mohly sledovat pouze vybrané osoby.
 4. Umístěním obsahu uvedeného shora na Bandzone souhlasíte s celosvětovým zpřístupněním tohoto obsahu veřejnosti v nehmotné podobě prostřednictvím portálu Bandzone, s tím, že nemáte z toho titulu vůči Bandzone či komukoli jinému nárok na jakoukoli úplatu nebo jinou protihodnotu.
 5. Odpovídáte za to, že jste sám/sama oprávněn/a k vyslovení souhlasu s těmito podmínkami, případně ho vyslovuje i v platném zastoupení všech dalších osob, jejichž souhlas je zapotřebí. V případě profilů kapel je registrovaný uživatel povinen buď být nositelem práv, nebo být zástupcem ostatních tvůrců a nositelů práv.
 6. Provozovatel Bandzone nepřebírá povinnost Vámi umístěný obsah chránit a nenese žádnou odpovědnost za porušení Vašich práv k obsahu, který jste umístili na Bandzone.
 7. Co se týká obsahu umístěného na Bandzone jinými uživateli, zavazujete se respektovat práva, jimiž je chráněn, a využívat ho pouze v mezích dovolených příslušným zákonodárstvím (obvykle v mezích osobní potřeby fyzické osoby).
 8. Jsme vděční za jakékoliv Vaše připomínky a podněty k fungování a vylepšení Bandzone, berte však na vědomí, že použitím Vašeho nápadu nebo Vámi zaslaného materiálu nevzniká Bandzone žádná povinnost Vám nápad nebo použití materiálu a v něm obsažených informací jakkoliv kompenzovat; jeho předáním souhlasíte s jeho využitím za těchto podmínek, včetně podmínky bezúplatnosti. 

V. Zásady užívání a komunikace 

 1. Nebudete na Bandzone umísťovat žádný obsah ani činit žádné akce, jež by směřovaly k možnému porušení nebo ohrožení práv jiných osob.
 2. Nebudete Bandzone využívat k nezákonným nebo nekalým aktivitám.
 3. Vámi umísťovaný obsah nebude propagovat ani obsahovat rasovou, národnostní, náboženskou ani jinou nesnášenlivost či diskriminaci ani nezákonné aktivity.
 4. Vámi umísťovaný obsah bude respektovat soukromí jiných osob.
 5. Nebudete slovně ani jinak obtěžovat jiné uživatele Bandzone (včetně zasílání nevyžádaných sdělení - spam).
 6. Nebude na Bandzone vkládat námi předem nepovolenou komerční komunikaci v jakékoliv podobě (vytváření profilů, komentáře na profilech, fotky, videa, skladby atd.).
 7. Nebudete na Bandzone vkládat osobní data jiných osob, kopie jakýchkoliv dokladů apod.

VI. Bezpečnost

Snažíme se udržet Bandzone co nejbezpečnějším a nejpřívětivějším místem pro všechny naše uživatele. Nemůžeme to ovšem nikdy stoprocentně garantovat. K tomu, aby byl Bandzone co nejbezpečnější, potřebujeme Vaši pomoc. Zavazujete se dodržovat následující podmínky: 

 1. Nebudete shromažďovat jakákoliv data o uživatelích Bandzone, zejména pak ne s využitím jakéhokoliv automatizovaného pomocníka, jako jsou softwaroví roboti apod.
 2. Nebudete na Bandzone vytvářet žádné pyramidové marketingové aktivity, ať již pro propagaci komerční služby či čehokoliv jiného, včetně vlastní kapely.
 3. Nebudete uploadovat viry či malware (ani obsah, u něhož si tím nejste jisti), stejně tak nebudete ani vkládat odkazy na stránky, které by mohly viry, malware či jakýkoliv jiný útočný software obsahovat.
 4. Nebudete napadat profily jiných uživatelů, neoprávněně zjišťovat nebo užívat jejich hesla a přihlašovací údaje, či jakkoliv jinak se pokoušet manipulovat s profily, jejichž zakladatelem nejste Vy.
 5. Nebudete skrze své profily na Bandzone pořádat žádné soutěže bez předchozí konzultace s námi.
 6. Nebudete činit nic, co by mohlo ohrozit provoz webu Bandzone, jakkoliv poškodit jeho systém a správnou funkčnost. Jakékoliv úpravy profilu, které nejsou přímo připravené v administraci profilu, jsou zakázané.
 7. Nalezené chyby v systému nám nahlásíte a nebudete je zneužívat.

VII. Porušení uživatelských podmínek

Bandzone respektuje práva všech svých uživatelů, stejně tak ale chrání i práva ostatních osob. To samé očekáváme i od Vás.

 1. Vyhrazujeme si právo odstranit jakýkoliv Váš obsah, pokud se domníváme, že odporuje těmto Uživatelským podmínkám.
 2. Pokud se domníváte, že jsou jakkoliv porušena Vaše práva, napište nám na email podpora@bandzone.cz
 3. Pokud byste opakovaně porušovali tyto Uživatelské podmínky, vyhrazujeme si právo zrušit Váš profil a zablokovat Vám přístup k Bandzone. Na to vás upozorníme e-mailem či zobrazeným textem při Vašem příštím přihlášení na Bandzone, takové upozornění však není podmínkou pro realizaci uvedeného opatření.

VIII. Funkčnost Bandzone

 1. Je naším prioritním zájmem udržovat plnou funkčnost Bandzone, zdokonalovat a rozšiřovat jeho funkce a vytvářet uživatelsky komfortní prostředí.  Nepřebíráme však vůči uživatelům žádnou odpovědnost za splnění těchto podmínek. Neneseme odpovědnost za zachování obsahu umístěného na Bandzone a uživatel nemůže uplatnit žádné nároky z výpadků nebo omezení funkčnosti, ztráty dat, ukončení provozu a jiných podobných skutečností týkajících se Bandzone. Jsme oprávněni kdykoli ukončit provoz Bandzone.
 2. Vzhled a prezentace vašich profilů i celého portálu Bandzone se může změnit, buď jako celek například při redesignu nebo rozšiřování funkčnosti nebo i v závislosti na zařízení (napřiklad mobilní zobrazení apod.)

IX. Odpovědnost provozovatele Bandzone za obsah

 1. Neneseme žádnou odpovědnost za obsah umístěný uživateli na portál Bandzone, jeho užití a nakládání s ním.
 2. Pokud kdokoliv zahájí jakýkoliv soudní či jiný spor směřující proti Vašim akcím či Vámi umístěnému obsahu na Bandzone, a bude-li se v něm domáhat i nároků vůči provozovateli Bandzone, zavazujete se nahradit nám veškeré náklady s tím spojené, včetně nákladů právního zastoupení ve skutečné výši. Totéž platí pro mimosoudní uplatnění a případné vypořádání takových nároků.
 3. Rovněž tak se zavazujete nahradit nám náklady spojené s úkony vyvolanými Vaším porušením Uživatelských podmínek (včetně nákladů právních služeb potřebných k právnímu posouzení Vašeho jednání).
 4. Jsme poskytovatelem prostoru na webu, který se snažíme spravovat dle našeho nejlepšího vědomí a svědomí, a který preventivně chráníme těmito Uživatelskými podmínkami. 

X. Závěrečné prohlášení

Snažíme se udržet Bandzone aktivní, bez bugů a co nejvíce bezpečný. Přesto však Bandzone používáte na vlastní riziko. My Vám poskytujeme Bandzone tak, jak je, bez jakýchkoliv záruk toho, že se na stránkách nic nezmění a že ani celkové směřování a filosofie naší stránky se nemůže kdykoliv změnit. Nezaručujeme, že naše stránky jsou naprosto bezpečné a zabezpečené, ačkoliv se o to snažíme. Nejsme zodpovědní za ochranu Vašeho obsahu, který na Bandzone nahráváte. Nejsme zodpovědní ani za akce, obsah, informace nebo data poskytovaná třetími stranami. Souhlasem s těmito podmínkami se vzdáváte možnosti vyžadovat takovouto zodpovědnost po členech týmu Bandzone jakoukoliv soudní či jinou cestou. Všechny služby pro uživatele Bandzone jsou naprosto zdarma, vyhrazujeme si však právo kdykoliv jakoukoliv službu zpoplatnit, na což však budete dostatečně dopředu upozorněni.

Pokud nevynucujeme dodržování těchto podmínek na některých profilech v plné síle, neznamená to, že dáváme souhlas k porušování daného pravidla.

Jakýkoliv souhlas s konáním či povolení výjimky z Uživatelských podmínek musí být odeslán z oficiálního emailu Bandzone, v případě požadavku z naší strany i vytištěn a podepsán oběma stranami. V případě převodu provozování Bandzone na jiný subjekt nebo spojení s jiným subjektem práva a povinnosti vyplývající z Uživatelských podmínek přecházejí na nového provozovatele, včetně závazků do té doby vzniklých.

XI. Změny Uživatelských podmínek

 1. Tyto Uživatelské podmínky mohou být kdykoli změněny.
 2. Aktuální verze Uživatelských podmínek je volně umístěná  na Bandzone. Každý uživatel je sám odpovědný za sledování změn Uživatelských podmínek, aniž bychom byli povinni ho na změny zvlášť upozorňovat.
 3. Vyslovujete svůj souhlas s tím, respektovat Uživatelské podmínky v jejich aktuálním znění. Pokud jednáte jako zástupce dalších osob, vyslovujete svůj souhlas i za tyto osoby, které se zavazují Uživatelské podmínky respektovat.