Behind The Cemetery Wall - O kapele | Bandzone.cz

Behind The Cemetery Wall grind-thrash / Strakonice

Playlist kapely
0:00 / 0:00
 • Sick Evolution (2013 LP split Kaosquad / BTCW)
  BTCW /KAOSQUAD split
 • Thrash Mental Border (2013 LP split Kaosquad / BTCW)
  BTCW /KAOSQUAD split
 • Šumava (2013 LP split Kaosquad / BTCW)
  BTCW /KAOSQUAD split
 • Supi (2013 LP split Kaosquad / BTCW)
  BTCW /KAOSQUAD split
 • Thrasher´s Radical Cut (2010 LP Posloucháte Jižní Čechy 3 kompil
  Posloucháte Jižní Čechy 3 kompilace
 • Twister Faster (2010 MC Raw & Harsh kompilace)
  B.T.C.W. demo Cdr
 • No Religion (2010 MC Raw & Harsh kompilace)
  B.T.C.W. demo Cdr

Členové skupiny

Nástrojové obsazení: Kytara
Nástrojové obsazení: Kytara
Nástrojové obsazení: Baskytara
Nástrojové obsazení: Growl, Scream

Kontakty a odkazy

Dodatečné info

BEHIND THE CEMETERY WALL  2014

jsou

ZBYNĚK-GUITARSION 

KAROLINA-VOCARCASS

 KOZHEL-BASSORIZER

RÁMUS-KYTARGER 666

ALEŠ-NAPALM DRUMS

byli

PET´A VÁCHAL(R.I.P.1985-2012)-bicí(2007-5/09,8/10-10/2010)

ŠKVÁRA-basa(4/08-5/2009),bicí (6/09-7/2010)

ADÉLKA-basa(1/10-3/2011)

ALESH-kytara(1/10-4/2010)

EDA-basa(10/09-12/2009)

JOHNNY-bicí(11/10-08/2013)

 

Dis??graphy

BTCW / KAOSQUAD split LP                                                  září 2013

,,Behind The Cemetery Wall" CDr demo                                říjen   2010

v/a ,,Posloucháte Jižní Čechy 3 " LP compilation                         srpen   2010

v/a ,,Raw and Harsh" MC compilation                                       květen   2010

TEXTY

SICK EVOLUTION / NEMOCNÁ EVOLUCE

This is it,the hell i live / Tohle je to peklo co žiju

In times of the panic beast / V časech panické bestie

This is it,the hell i give / Tohle je to peklo co dávám

Seasons of evil seeds / Sezóna dˇábelského semene

Suffering after suffering / Utrpení za utrpením

Sick evolution / Nemocná evoluce

Bury me in plastic grave / Pohřbi mě v plastovém hrobě

There´s no calling from my land / Tam není žádné volání mé země

Monster in human mind / Monstrum v lidské mysli

Monster in human eyes / Monstra v lidkých očích

Wilderness calling / Volání divočiny

Bury me in plastic grave / Pohřbi mě v plastovém hrobě

There´s no calling from my land / Tam není žádné volání mé země

Can u feel the connection / Cítíš to spojení

Wilderness calling / Volání divočiny

Restore comunication / Obnov rozhovor

Change the whisper in the rour / Změň šepot na řev

THRASH MENTAL BORDER / ROZBÍT MENTÁLNÍ HRANICE

Lies,stop the lies,in the life,you´ve got this time / Lži,zastav lži, v životě,máš tento čas

I paused my mind / Zastavila jsem svou mysl

Which fills my head / Která vyplňuje mou hlavu

Like a guide / Jako průvodce

I watched all disturbing elements / Jsem viděla všechny rušivé elementy

Thrash mental border / Rozbít mentální hranice

Thrash your mental border / Rozbít vaše mentální hranice

Lies,stop the lies, in the life,you´ve got this time / Lži,zastav lži,v životě máš tento čas

Now i can cleary hear nonsense / Tedˇ můžu čistě slyšet nesmysly

I´ve ever said / Co já kdy řekla

Suddenly smashing border / Najednou se roztříštila hranice

My perjudice collapsed / Mé předsudky se zhroutily

Thrash mental border / Rozbít mentální hranice

 

ŠUMAVA

My jsme děti ze Šumavy / We are children from Šumava

Žít přírodou to nás baví / Live with nature is what we like

Chceme jenom brouzdat lesem / We just want to browse in a forest

Její krásu v sobě nesem / It´s beauty carring inside us

V sobě nesem / Carring inside us

ŠUMAVA - GABRETA

Nechci slyšet,že chceš kácet / I don´t want to hear,you want to saw down

Ducha Země nechat ztrácet / Let the spirit of Earth losing

ŠUMAVA - GABRETA

SUPI / THE VOLTURES

Na skále drží stráž / On the rock keeping guard

Co si vymyslíš o sobě? / What do you think about yourself?

Tak se polibte na tvář / So give a kiss on your face

Co zaseješ v sobě, je jen na tobě / What let you sow inside yourself, is on you

Supi krouží nad hlavou / Voltures circle above your head

Budeš jejich potravou? / Will you be their feed?

Sám ses ztratil / You get lost alone

Sám ses ztratil v pustině / You get lost alone in wasteland

Pořád jen chodíš do kruhu / Still walking in a circle

Hlavním chodem na hostině / Main course on a junket

Naslouchej sám sobě / Listen to yourself

Než bude po tobě / Before you will dead

Supi krouží nad hlavou / Voltures circle above your head

Budeš jejich potravou? / Will you be their feed?

Bloudíš v kruhu / You are lost in a circle

Vyskládej kost za kostí / Take bone by bone

V ohni najdeš proroctví / In the fire you find prophecy

Supi střeží ti cestu / Voltures keeping guard on your journey

Na skále drží stráž / On the rock keeping guard

Co si vymyslíš o sobě? / What do you think about yourself?

Tak se polibte na tvář / So give a kiss on your face

Naslouchej sám sobě / Listen to yourself

Než bude po tobě / Before you will dead

POISON / JED

Poison,poison quietly drudge me / Jed,jed mě tiše spoutává

Beware-They want erase your head / Dej pozor-chtějí vymyzat tvojí hlavu

I´ll die on poison / Zemřu na jed

Beware-They are erasing our head / Pozor vymazávají naše hlavy

Beware poison you ate / Pozor na jed co jíš

Poison,poison you radiate / Jed,jed co šíříš

Poison you ate / Jed co jíš

Poison you bouth / Jed co kupuješ

Poison you radiate / Jed co šíříš

Poison,poison is all around me / Jed, jed je všude okolo mě

Beware-your ignorance cause a cancer / Dej pozor-tvůj nezájem podporuje rakovinu

I´ll die / Já zemřu

Poison is alive / Jed přežije

DECITION / ROZHODNUTÍ

Come on! / Pojdˇ!

Do you decide?For a this time / Rozhodl ses?Pro tento čas

Wrong or right / Špatně nebo dobře

You create your future fight / Tvoříš svůj budoucí boj

Do you decide? / Rozhodl ses?

Do you have a  good life? / Máš dobrý život? 

Wrong or right / Špatně nebo dobře

You create your future fight / Tvoříš svůj budoucí boj

Your life,your fight,decide! / Tvůj život,tvůj boj,rozhodni se!

Do you decide?For a this time / Rozhodl ses?Pro tento čas

Wrong or right / Špatně nebo dobře

You create your future fight / Tvoříš svůj budoucí boj

Do you decide? / Rozhodl ses?

Do you have a good life ?/ Máš dobrý život?

Wrong or right / Špatně nebo dobře

You create your future fight / Tvoříš svůj budoucí boj

Think before you make decition,decide / Mysli před tím,než uděláš rozhodnutí

Think before you create fight,decition,decide / Mysli před tím,než vytvoříš boj,rozhodnutí

MONSANTO KILLS / MONSANTO ZABÍJÍ

Monsanto kills / Monsanto zabíjí

Limits with the hybrid / Limity s hybridy

They canonly grow on / Mohou růst pouze na

Fetrilized fields with pesticides / Pesticidy hnojených polích

Dominate the trade / Ovládají trh

With modified genome / Modifikovaným genomem

Agriculture turns against the nature / Zemědělství obrací proti přírodě

Monsanto kills / Monsanto zabíjí

MR.DESTRUCTION 

Who is it? / Kdo je to?

Standing there  in shadows/ Stojí tady ve stínech

Watching there / Sleduje

Who is it? / Kdo je to?

Alongside us / Vedle nás

Abusing us / Zneužívá nás

Different lives / Rozdílné životy

Create or destroy / Tvořit nebo ničit

We are strong / My jsme silní

Warriors who can see thru / Bojovníci co vidí skrz

Mr.Desrtuction die! / Zemři pane Zkázo!

Why?Why are u cold / Proč? Proč jsi chladný

Why u cant feel suffering? / Proč necítíš utrpení?

Why? Why u kill / Proč? Proč zabiješ

Kill sister for a bloody money? / Zabiješ sestru pro krvavé peníze?

Fight! / Boj! 

We will fight / My budeme bojovat

Not follow your intensions / Nebudeme následovat tvé záměry

Not identify with your rite! / Neztotožníme se s tvým obřadem!

Mr.Destruction die / Zemři pane Zkázo

Who is it? / Kdo je to?

Who wants destroy our rights? / Kdo chce zničit naše práva?

Life!!! / Život!!!

Well find a way / Najdeme cestu

To create the right in our lives? / Jak tvořit to pravé v našich životech?

Fight! / Boj!

We will fight / My budeme bojovat

Not follow your intensions / Nebudeme následovat tvé záměry

Not identify with your rite! / Neztotožníme se s tvým obřadem!

Right! / Správně!

 We will find the way / My budeme hledat cestu 

How stay alive! / Jak zůstat naživu! 

Mr. Destruction die!!! / Zemři pane Zkázo!!!

LIFELINE / ZÁCHRANNÉ LANO

I have got a light / Mám světlo

Shine on sense of my life / Září na smysl mého života

I have got a light / Mám světlo

I have got a lifeline / Mám záchranné lano

Lifeline across the sea / Záchranné lano přes moře

Bias destroy / Předsudek zbořit

With love and joy / Láskou a radostí

I have got a lifeline /  Mám záchranné lano

 

 

 

Odehrané koncerty:


2013 (8)

12.10. ST,Jiskra (vydaní a znesvěcení split LP BTCW,KAOSQUAD,hosté RABIES,CONOPED)

28.6. ST,Podskalí,Duha nad Otavou (AVENGER,CONOPED,KAOSQUAD,IPS)

8.6. Kraselov,Farska zahrada,Zátka Fest Open-Air (CONOPED,DELUSION,AZID,LIBIDO CALLENGE,DELIKVENCE 11,FUNKCE ŠROUBU,RIVES,PISSYCAT,SINGHAIA)

27.4. Horaždovice,Vinárna pod věží,Čáp26 (LIVER GARNISH,NO ESC APE,SOUKROMEY POZEMEK)

20.4. Sušice,Tradiční kloub,True Metal Crush2013 (MORTIFILIA,CRUSHER,SNAIL)

13.4. Otěvek u Trhov.Svinů (HIROSHIMA NNIGHTMARE,DEN ZA DNEM,GUTALAX,NEVER HOPE)

15.3.Plzeň,Parlament (ONANIZER,DEMÖRALYZÉR,HIGH DEFINITION)

12.1. ST,Jiskra (KAOSQUAD,CONOPED,DELIKVENCE 11)

2012 (11)

8.12. PLZEŇ,Parlament club (UCHÁZÍM,DEMÖRALYZÉR,BARREL,CONOPED)

16.11. STRAKONICE, Křemelka,Peklo nad Otavou 5 (MÖRKHIMMEL,BELIGERENCE,TROLLECH)

10.11. SUŠICE,Svatobor hotel,B-day Noise Party (LIVER GARNISH,PRESSBOIL,

DEN ZA DNEM,CONOPED)

6.10. ČESKÝ KRUMLOV,FabriČKa (DEN ZA DNEM,MUGGLES,LIVER GARNISH)

15.9. NĚMČICE u BLATNÉ,Wastefest (KAOSQUAD,RABIES,CONOPED,LIVER GARNISH,HIROSHIMA NIGHTMARE)

14.9. ČB-Srubec,Garáž KubAjz26 (HIROSHIMA NIGHTMARE,KUZIMU MABAYA,K.Z.O.)

15.6 SVITAVY,Tyjátr (TWISTED TRUTH......)

4.5. SUŠICE,Simple club (CONOPED,HIROSHIMA NIGHTMARE,MINERAL COLLAPS)

28.4. KRASELOV,U Zátky (CONOPED,DECH DECHTU,DELIKVENCE 11)

10.3. PRAHA,Modrá Vopice (KAAR,INTESTACY,SANITÄR,VÝCHOD Z NOUZE)

28.1. PLZEŇ,Parlament club (MURUROA,PROJECT GRIND,HEART ATTACK)

2011 (16) 

25.12. VOLYNĚ,Na Nové,Satan Klaus Fest (AVENGER,LAHAR,MINORITY SOUND,OCTAGONE,LLYR)

19.11. SUŠICE,Tradiční kl(o)ub (RABIES,BARREL,PRESSBOIL)

19.11. RADVÁNOV u Milevska hospoda (KRAOST,PROPAGANDA,MURUROA,)

11.11. HORAŽDOVICE Houba club,Svatomartinský bordel (LIVER GARNISH,INFINITO,DĚTI CHAOSU)

19.10. ST Křemelka (DERCI GONCALVES(Brasil),KAOSQUAD,LIVER GARNISH)

24.9. ČB-Srubec,Garáž,B-party (K.Z.O.,DEFENSE ATTACK,CRASH DOGS)

16.9. STRAKONICE,Křemelka(RABIES,PRESSBOIL,HIROSHIMA NIGHTMARE,KRAOST)

20.8. PODBOR u Pardubic,More Noise For Life vol.6 Fest (SANITÄR,ROTTEN BRATS,LIBERA IN CAUSA,DIE HARDS,MASSMORD,PROCESS OF DECAY)

20.8. NIŽKOV  b-party

13.8. ŠTĚKEŇ,Festa pod Skálou,Zby33 a Kar30 zrod party (CONOPED,KAOSQUAD,

LIVER GARNISH,MOŽNOST VOLBY,MURUROA,PRESSBOIL,WITH CARE!,YORPU)

14.5. HORNÍ PĚNA u J.Hradce (PRESSBOIL,BORN AGAIN,IPS)

22.4. STRAKONICE,Křemelka (NOWYOUREFUCKED(Tasmanie),ONANIZER,

KAOSQUAD,CONOPED)

19.4. ZLIV.Blue Club (PISSTOLERO,DEZINFEKCE,MEMORIES OF PERIL)

9.4. RAKOVNÍK,Na Zátce (KAIN(rak),CUNNILINGUS,WOUNDEAD KNEE)

13.3. CHODOV,Klub Skleník-Benefit pro Mateřídoušku (WYMR,ESAZLESA,MOSSAMBIC,EÁ)

22.1. STRAKONICE,Křemelka (SANITÄR,LIVER GARNISH,KATARAKTA,SVÉRÁZNÁ OPOJNOST)

2010 (20)

28.12. MYŠTICE u Blatné (PRESSBOIL,SOUKROMEY POZEMEK,GAFFA)

26.12. ČKYNĚ,Hospoda Hřiště (PISSTOLERO,DELUSION)

27.11. SUŠICE,Hydropub,Birthday party (VIOLENCE BY NATURE,LIVER GARNISH)

20.11. PLZEŇ,Squat Světovar (LIVER GARNISH,PRESSBOIL,TENKEJ LED,DEMOLITION WORKERS,BIJOLIT,SPIVO26,BARREL,AZID,SHITBURGER)

12.11. STRAKONICE,Křemelka(RADIOLOKÁTOR,AVENGER,KAOSQUAD,BEISSERT(d))

30.10. RADOŠOVICE u ST (PRESSBOIL,YORPU,CUNNILUNGUS,IPS)

2.10. BUZICE u ST,Birthday party (KAOSQUAD,LIVER GARNISH)

2.7. ŠTĚKEŇ Festa pod Skálou II (LAHAR,KAOSQUAD,KATARAKTA,LIVER GARNISH,DEN ZA DNEM,PRESSBOIL,DNY)

26.6. PRAHA,Bažina club, Total Terror Night fest (SANITAR,PISSTOLERO,CRIPPLE CORPSE,BLU 82/b,FINISH AFEMIA,SPOLUVINA,KADENCE,ROZPOR,DEMARCHE,ÚL!,NOT!,DIPHTERIA,URIN,MAREK VAŠUT)

18.6. DOMAŽLICE,Moskyto (PRESSBOIL,EMPTY FEELING,THIS NIGHT DRAWS THE END)

5.6. ČB-Srubec,Garáž,Birthday party (RABIES,LA MIGRA)

4.6.  RADOŠOVICE u ST (KAOSQUAD,PRESSBOIL,MOŽNOST VOLBY,IGELITKA PLNÁ SRAČEK)

26.5.STRAKONICE,Křemelka (PALM(jap),MY CITY BURNING(hol),5 SYMBOLS)

22.5. RECHLE u Prachatic (GLÖM DÄ!(swe),KONSPIRATIONEN(swe),KAIN(rak),KATARAKTA,bYT,LIVER GARNISH,S.U.S.U.,HIROSHIMA NIGHTMARE,RABIES,MARCH OF THE HORDES,PISSTOLERO)

15.5. RAKOVNÍK,Letiště (CUNNILINGUS,DEN ZA DNEM,POŽADOVANÝ STAV MYSLI)

24.4. STRAKONICE,Křemelka (DELUSION,MY FUNERAL,SUFFOCATE WITH YOUR VOMITS)

10.4. VOLYNĚ,Na Nové (MAY RESULT(srbsko),AVENGER,ASGARD,PANYCHIDA)

4.4.  STRAKONICE,Křemelka (TRIGGER(d),RUN TIME ERROR(d),MURUROA)

20.3. SUŠICE,U Chovatelů (LIVER GARNISH, VIOLENCE BY NATURE,PRESSBOIL,MURUROA)

19.3  PÍSEK,Pí club (EVIDENCE SMRTI,KATARAKTA,RISPOSTA)

2009 (9)

19.12. VOLYNĚ,Na Nové (COLP,DELUSION)

11.12. PRACHATICE,Tsunami/Celtic bar (PRESSBOIL,DEN ZA DNEM,LIVER GARNISH)

20.11. HORAŽĎOVICE Houba club (ÚL!,DEN ZA DNEM,THIS NIGHT DRAWS THE END)

30.10. PÍSEK PÍ club (SUFFERING MIND(pol),LYCANTHROPHY,RABIES)

10.10. STRAKONICE,Křemelka,Benefit K-centrum (DECH DECHTU,FUNKCE ŠROUBU,RUNWAY,SWEET WATER TRICK,MARNÁ SNAHA)

10.7. ŠTĚKEŇ Festa Pod Skálou 1  (DEZINFEKCE,UCHÁZÍM,YORPU,S.O.S.,SOC.TEROR,B.A.S.)

26.6. STRAKONICE,Na Zborově (PRESSBOIL,IG-ELIT,MURUROA)

8.5. HORAŽĎOVICE,Houba club (DELUSION,5 SYMBOLS,MY FUNERAL)

21.3. STRAKONICE,Jiskra (IN CRUEL,MURUROA,MRAZÁK,PATHEROYE ROYE)

2008 (9)

27.12. VIMPERK,13 pub (RABIES,IN CRUEL)

28.11. PROTIVÍN,Blanice (PISSTOLERO,RABIES,A5,TOSIRO)

17.10. STRAKONICE,Křemelka,Benefit K-centrum (UCHÁZÍM,IN CRUEL,FUNKCE ŠROUBU,MARNÁ SNAHA,SINGHAIA)

27.9. ŠTĚKEŇ,Pod Skálou (YORPU,PATHEROYE ROYE)

26.9. VODŇANY,Pohoda bar (YORPU,UCHÁZÍM)

17.8. STRAKONICE,Křemelka (LIFE POSSESSION,YORPU)

28.6. ŠTĚKEŇ Pod Skálou (F.Z.L.,PATHEROYE ROYE,LOOSERS)

20.6. SLANÍK u ST,ZBYŇA a KUBA birthday party (IN CRUEL,NOISE TOYS)

13.6. ŠTĚKEŇ,Pod Skálou (PATHEROYE ROYE,NOISE TOYS,BAJADÉRA JOY)

 

 

Bio a historie

Behind The Cemetery Wall se postupně a různě utvářela od roku 2007 ve zkušebně za strakonickým hřbitovem.Ještě předtím  i nyní pořádáme koncerty jako Thrashers Crew.Někteří přišli a odešli,někteří byli odejíti a někdo vzat i zpět. Zůstali Zbyňa - kytara,Petr - bicí, Karolina - řev.,kteří jsou rozhodnuti vytvořit nějaký v rámci možností co nejrychlejší hluk(hudbu)!!!!

V roce 2008 se k nám v dubnu přidává Škvára na basu.Jelikož nás za 2 měsíce čekal první koncert,bylo třeba vymyslet název.Koncerty jednou  za měsíc.

Hlavní zlom byl když v květnu 2009 odešel bubeník Péťa Váchal a nahradil ho Škvára, který odložil basu a začal trénovat za bicími.Od podzimu s ní pomáhá řvoun Eda(Gacy Is The Pogo,With Care,In Cruel atd.)

Od nového roku 2010 se k nám přidává velmi talentovaná mladá basačka Adélka(Punková Sekce,hrající covery) a  na druhou kytaru Aleš(In Cruel,Takshshila).Nejlepší rozhodnutí bylo jet nahrávat  do studia HELLSOUND v Česticích, kde naleznete jedno, dvě nejvytříbenější ucho/uši z jižních Čech a  skvělý smysl pro muziku mistra Čaroděje první kategorie Honzi Kapáka. Honzo díky a hobluj.... V dubnu odchází Aleš,po vzájemné dohodě zpívat do Delusion.O,,prázdninách" se rozloučíme z  osobních a časových důvodů se Škvárou a  v srpnu se vrací původní bicman Péťa Váchal....No a Petrovi to vydrželo asi dva měsíce,které byly fajn, ale na konec končí kvůli rodinným radostem i starostem. V listopadu nám nabídl své služby bubeník z Pressboil Johnny, tak jedem dál...Tento rok i přes tolik  změn, docela často koncertujeme.

Od nového roku 2011 sehráváme nový materiál.Když v únoru Adélka oznámí ,že chce skončit (poslouchá a chce hrát trošku jinou hudbu).Popřejeme hodně štěstí a už v dubnu máme nového basáka z Kaosquad.Jindru (Kozhel).Od začátku roku toho moc neodehrajeme,ale od půlky jsme to tak nějak dohnali.

V novém roce 2012 nás čeká na jaře návštěva v Hellsoundu a v vydání split LP BTCW / Kaosquad. A samozřejmě co nejvíc hrát naživo!!! Na podzim se k nám přidává na druhou kytaru Rámus (Avenger atd.).V listopadu odehrává první koncert a je sakra znát hutnější zvuk.

V srpnu  2013 kapelu opouští bicmen, v září konečně vychází 12"LP split BTCW / KAOSQUAD. V říjnu ho znesvětíme v restauraci Jiskra za pomoci bicmena Aleše a v prosinci odjíždí Karolina na půl roku do Jíží Ameriky....

                Tak někdy na viděnou a na slyšenou, zdraví zdravé jádro :-) Zbyňa a Karolina

 

TEXTY

TWISTER FASTER

Co já chci připomenout, to se snad nemůže stát

Co já ti chci připomenout, to se mi nemohlo zdát

REF: Já dál nechci jít, cestou usínat, umírat, zapomenout

        Cestou usínat, já dál nechci jít   

        Cestou usínat, umírat, zapomenout

        Připomenou????

Co já chci zapomenout, to se snad nemůže stát

Co jsi mi měl připomenout, to se mi nemohlo zdát

Ráj, ráj, tak si můžeš zdát

Nechci ráj já

To se snad nemůže stát

REF:

-----------------------------------------------------------------------------------------

NO RELIGION

Fire

No religion, no religion, no religion better than fucking lies

 No religion better than fucking lies

kontakt Karolina 725 741480    karol.moon@seznam.cz