Řekl mu:

"Synku, ta bitva v každém z nás je mezi dvěma Vlky. Jeden je špatný - je to vztek, závist, žárlivost, smutek, sobeckost, hrubost, nenávist, sebelítost, falešnost, namyšlenost a ego. Druhý Vlk je dobrý - je to radost, pokoj, láska, naděje, vyrovnanost, skromnost, laskavost, empatie, štědrost, věrnost, soucit a důvěra."

 

Vnuk o tom všem přemýšlel a po chvíli se zeptal: "A který vlk vyhraje?"

 

"Ten,kterého krmíš."