DOUPOV - O kapele | Bandzone.cz

DOUPOV thrash-metal / Klášterec nad Ohří

Playlist kapely
0:00 / 0:00
 • Kottershof
  Duše hor
 • Vladař
  Duše hor
 • Doupovská válka
  Duše hor
 • Hradiště
  Duše hor
 • Pustý zámek
  Duše hor
 • Tocov
  Duše hor
 • Duše hor
  Duše hor
 • Havraní vrch
  Duše hor
 • Stratovulkán
  Duše hor
 • Dobyvatelské touhy
  Duše hor
 • Skalky skřítků
  Duše hor
 • Svatobor
  Duše hor
 • Lapidárium
  Duše hor
Účastníme se soutěže

SPARK FRESH BLOOD

Členové skupiny

Nástrojové obsazení: Kytara, Doprovodný zpěv
Nástrojové obsazení: Kytara, Zpěv

Kontakty a odkazy

Z důvodů ochrany proti spamu jsou kontakty skryté a chráněné captchou. CAPTCHA je většinou různě zdeformovaný obrázek obsahující text, který má ověřit, zda u počítače sedí člověk anebo jde o robota. Robot totiž nedokáže rozpoznat text, který se na obrázku nachází. CAPTCHA slouží k tomu, aby automatizovaní roboti neposílali nevyžádanou poštu (tzv. spam) na uvedené emailové adresy.

Dodatečné info

1.) STRATOVULKÁN (Stratovulcan)

na spodkách sopky doupovské
tufity a tufy
ve vyšších polohách pak občasné
hrubé aglomeráty

ty z rudy železné,
vápence a koksů
rýhy a deprése / a mělká údolí
lávových proudů

na troskách sopky mohutné
doupovská pohoří
horniny tuze zvětralé
rozličné příkrovy tvoří

s ostatky vyhaslého stratovulkánu
a rozedranou kalderou

výbuchová hrdla diatrém
brekciemi i sedimenty vyplněná

2.) DOBYVATELSKÉ TOUHY (Eroberne Wünsche)

v doupovské krajině
převážně krasosmutné
my hosti nezvaní
hodláme plížit se
jedině potají

přes stepi zlatě oděné
přes pláně šípkovými keři zarostlé
stěží jeden prostoupí
však cesty zvěří vyšláplé
nám vzdorným cizákům
krvavými šrámy se odmění

doupovská krajina
sic polibky děl rozervána
ty člověk ji vnutil
doupovská krajina
své rány časem hojí

zas vycházíme vstříc
přírodě se probouzející
nás dobyvatelů neústupných
Doupov je rázem plný

3.) DOUPOVSKÁ VÁLKA (Duppauer Krieg)

mekelský černý čáp vzlétl
za ozvěny kulometné střelby
maskované hlavy soustředěně
plní další všivou misi

už se všichni nemůžou dočkat
lovit, ničit, zabíjet na rozkaz
tak zdrhej než tě tady zmerčí
nebo než tě udá místní bastard

cítíš jejich zkaženej dech a hnusný těla
to je doupovská válka!
ukaž chytrost vyvrhela, nenech se chytit,
o to tu jde - sám dobře víš, že
smrt je blbá nemoc i na Doupově!

4.) HAVRANÍ VRCH (Ravensberg)

A já se dívám – dívám, dívám se dál
za řeku Ohři na Havraní vrch
na jeho lesostepi, na ráj muflonů
 
a jeho stráně plné tajných cest
živí mé touhy dobrodružné

chci vidět hory
cítit hvězdy, vítr

špínou měst nechci se brodit
na tu vám kašlu z vysoka
radši jsem sám na Havranu
kolem jen země divoká
lepší než vaše vidina ráje
jak já jí rád pohrdám!

5.) DUŠE HOR (Der Geist Die Gebirge)

hledej jí za řekou - v zemi nikoho
za hradbou vrchů - schovanou v mlze
v dutém kmeni lípy - v očích nevinné srny
v nesečené trávě - v letu motýla

tam všude a ještě dál
tam ji najdeš nesmíš se bát
je kolem tebe stačí se dívat
dívat a snít, sám tou duší být!

cítíš tu sílu jednoty - horského celku!
vnímáš ten klid před bouří - (však) brzy přijde!
za sebou nech vztek těch - slepých psů!
kteří ji nikdy nenaleznou - už nikdy!
a zapomeň na dny kdy si žil - živořil!
v okovech společnosti tak prázdný - bez ní! bez ní!

věděls moc dobře, že to přijde
nic netrvá věčně
gejzíry hlíny náhle vytrysknou
a pásy krutě drtí
vše co dýchá
i tebe semelou
a vrcholy těhle hor
se zachvějou

ref.:
hluk a chaos tohle údolí pohltí
žhavé olovo ti vypálí (do hrudi) cejch smrti!

teď ležíš za řekou - v zemi nikoho
za hradbou vrchů - schovanou v mlze

nic už ti nezbylo
zůstal si sám
tak oni to dělaj
necejtěj nic
vezmou ti duši
a pak ji prodaj
tomu kdo zaplatí
za rozcvičku smrti!

6.) VLADAŘ (Wladarz)

čedičová dvoukupa a
řeky Střely pravý břeh
v Tepelské to vrchovině
ocitneš se záhy hned

na substrátech vyhřátých
kde Vstavač vždy rost
dubohabřin hercynských
a suťových lesů dost

halštatští předkové
zdejší místa obývali
a hradiště pravěké
velký požár uzavřel již

bodláky a uschlá tráva
za rozbitou zdí
staré dřevo ze stavby
v kopřivách jen tlí

pak jistý Plach z Vladořice
tvrziště dal zbudovat
přes 200 let a je na prach
kdo divil by se snad

u osady Vladořice
dvě piety milostné
kamenný kříž Melcherův (durmanholfský Melcher-Kreuz)
a svaté gesto bolestné

ta pískovcová sousoší
se schránkou na obětiny
počestní občané zdejší
vzpomínku tím věnovali

jdi vstříc hradbě vozové
kde slepý hejtman bránil se
vály a kule dělové
proti landfrýdu přesile

po soumraku třetího dne
vichřice, mráz a hlad
nadešel čas: protiútok!
a pánů katolických pád

7.) SVATOBOR (Zwetbau)

vydej se cestou až za Skalky skřítků
a zři ji tam za krajem doupovských hor
osadu kovanou v krvi slovanských předků
a prastarý posvátný les - Svatobor

ten svatý les přetrval
riesenburkské pány
jednooké krále
i husitské věky

a i války mnohem větší
však berní rula nelže
že stavení jsou jistě špatná
a slabý kus zde selže

pod košatým dubem stíny
kaple hory Olivetské
ve svahu nad levou stranou
prašné cesty ke hřbitovu

chodívali zde sedláci
domkaři a jejich ženské
a pak byli odejeti
že jsa prosti krve české

do ohradní zdi vestavěna
fara a kostnice
že cisterciáci tenkráte
si nemohli přát více

po zapálení úmyslném
zdejší stavby sakrální
kněžiště je znesvěcené
varhany už nezazní

ruiny trním obrostlé jsou
železný plot rezavý
jen rybník v horním Svatoboru
staré časy zůstaví

8.) PUSTÝ ZÁMEK (Öde Schloss)

když zalesněné svahy bučin
pokrylo troubení jelenů
představa sopky dokonalé
nabrala konkrétních rozměrů

ve skalách hřebene (vyvrtané)
otvory plynných erupcí
pseudokrasové dutiny
horkých proudů lávy (a vodních erozí)

prastaré aleje
s doupnými stromy
trouchnivé dřevo
roháčka larvy

a vzácný zdobenec (zelenavý)
brázdí vrchol hory
ve vzduchu nad ním křižují
rozličné ptačí druhy

bohaté porosty měsíčnice (lunárie)
na prudších srázech s lesy
ve sklepeních pod horou
černý netopýr se rojí

9.) HRADIŠTĚ (Hofen)

na temeni ostrožny val
tu laténské hradiště
ku lovecké chatě dál
Schwarzenberský byl jistě (Heinrich ze Schwarzenberku)

jeho věrní poddaní
na úpatí kopce dlí
přístup k sídlu ve dvorech
dlouhá léta chrání

v panstvích Hory Andělské
vedly spory rozličné
o pozemky a louky své
v zemských Deskách zápis je

pobělohorské konfiskace
tvrdé časy přináší
hrdé protestanty čeká
proces rekatolizační

třicetiletá válka
pak krutá byla též
Koho vláda, toho náboženství (Cuius regio, eius religio)
(to) prohabsburská lež

sedm jezdců s pistolemi
v černý kyrys oděni (kyrysníci)
oráči na vlastním poli (sedlák Haring)
smrtelnou ránu zasadí

ve vsi tvaru okruhlice
kostel nebyl dohledaný
na obecním domu přece
z Chomutova zvon ulitý

zůstala zde vodárna
a zbytky základů domů
vysídlená, zbořená ves
mezi porostem stromů

10.) TOCOV (Totzau) - připomínka vsi Tocov

v proláklině potoka Patrovského
v severní části Doupovských hor
je nejkrásněji to ložená ves
jež starého jména slovanského jest

rok dvanáctset třicet čtyři
dvůr Točcův a Šlikové
o doksanském klášteru šíří
se první zmínky písemné

Tocov! Tocov!
Samoty Třídomí,
Čertův mlýn (Teufelsmühle)
a Chottersdorf

tato ves na stavení dobrá,
rolí při ní žitný,
luk s potřebu, dobytkem stojí,
maje položení při lesích

prkna a šindel na prodej do Němec vozí,
spátkem snopy obilí
takto v taxaci doupovského panství
již odedávna Totzau vítězí

pod vrchností patronát
u albína pily
kyselky pramen blahý,
a s katrem dva mlýny

v proláklině potoka Patrovského
v severní části Doupovských hor
je nejkrásněji to ložená ves
jež starého jména slovanského jest

Tocov! Tocov!
Samoty Třídomí,
Čertův mlýn (Teufelsmühle)
a Chottersdorf

ulice divokým hněvem se plní
to konat se bude výprava trestní
po vzdoru jsou všichni zrádci lapeni
a spolu s dalšími v Kadani popraveni

11.) SKALKY SKŘÍTKŮ (Steingarten Die Kobolde)

Schwedelberg je Švédlův vrch
zde sídlo Krále Švédla jest
z Doupova on vládce skřítků
jež drahé kovy kutal fest

pod vrcholem Schwedelbergu
ve strmé skále za Dubinou
nad údolím řeky Ohře
mezi Vary Kyselkou

skřítků dlelo tam na tisíce
svůj poklad oni hlídali
zbyly po nich jen jeskyně
dnes už jinde kutají

přátelští tvorové to byli
chodili po vesnicích
za trochu jídla pomáhali
hlavně při lnu předeních

lakota je vyhnala
zvony ve dne budili
s převozníkem Dubinským
přes Ohři se plavili

vládce zlatem zaplatil
převozníku šanci dal
vidět národ trpaslíků
jak opouští jeho kraj

KLOBOUKY DOLŮ!!!
burácí to Švédlův hlas
zjevují se houfy skřítků
a v Krušných Horách mizejí zas

12.) LAPIDÁRIUM (Lapidarium)

domy z krajiny - už před věky zmizely
ale duch a práce lidí - jsou tu stále patrny
do historie hleď - za otiskem té doby
v doupné říši tamní - se psaly osudy

lapidárium - na vintířovském vrchu
u svaté poutní kaple - je jejich vzpomínkou
fragmenty kamenné - jen zbytky patníků
ostění oken - a torza božích muk

propadlé sklepy zámku - mlýnské kameny
zbytky futer z Hory - z Telcova dva schody
práh a bránu ohrady - dochoval Martinov
sloupek s pantem železným - za Sedlec a Lochotín

Žďár, Kozlov, Hůrka, Litoltov
Zvoníčkov, Zakšov, Oleška, Hrzín
Humnice, Valov, Březina, Radošov
Alběřice, Tunkov, Maleš, Lesná
Dolina, Mětikalov, Tis, Záhoří
Obrovice, Dunkelsberg, Těš, Doupov!

prachometská vodárna – nemá vodu komu dát
obrovická ohrada – v prach se rozpadá
tunkovský rybník – rákosím zarůstá
kovadlina z Olešky – už krajinou nezazní

to vše a nic víc
v paměť šedesáti pěti obcí
a sedmnácti tisíc obyvatel
nuceně vysídlených!

13.) KOTTERSHOF (Kottershof)

přijměte pozvání na parket taneční
a to přímo od pana Rudolfa Klotze
s koncesí k provozu postinských služeb
na výletní hostinec Jägerheim
tunkovští připíjí na vaše zdraví
však máte zábavy co hrdlo ráčí
za poplužným domem Josefa Tobische
je výletní hostinec Jägerheim

Chottersdorf, přání vítězství
za jednotné doupovské panství
zbrojení, stavů povstání
mocenské zájmy v zemích českých

stavidla, krev vypustí
a nevinné odnese hněv
vzpomeňte na léto
devatenáct set čtyřicet pět!

Bio a historie

kapelu v roce 2011 zakládají kytarysti z rozpadnuvších se ABSENT FROM VIOLENCE...Penál a Panky...brzy se k nim přidává bubeník Jarda a po roce i basák Metal...návrh prvního textu byl o nenaplněné lásce končící mordem na Doupově...láska se škrtla a Doupov zůstal...a to doslova...jak v textech tak i v názvu kapely...a to i přes to, že půlka kapely je z Doupovských Hor a druhá půlka z Krušných Hor...koncert kapely DOUPOV je vlastně taková hudebně naučná přednáška o Doupovských Horách...