Atraktivne Kamasle - O kapele | Bandzone.cz

Atraktivne Kamasle pop-indie / Banská Bystrica

Playlist kapely
0:00 / 0:00
  • Kombajny (Home edition)
    Nezařazeno
  • MDŽ
    Nezařazeno

Členové skupiny

Kontakty a odkazy

Dodatečné info

Milany - spevy, gitary

Vlady - gitary

Rady - basy

Jany - keys, vokály

Momaky - bubny, zvonce, tamburíny, harfa

Kubriky - trumpety, tamburíny, vajcá

 

...V PRVOM RADE CHCEME ODKáZAť žE DVAJA čLENOVIA KAPELY SÚ HLUPáCI...

CELá KAPELA ICH NEZNášA.

KAMAšLE VZNIKLI V ROKU 2006 OD TEJ DOBY KAPELA ODOHRALA BEZMÁLA, NO NEBOJíME SA TO POVEDAť PRIAMO, 8 SKÚšOK A VIAC NEž 3 KONCERTY.SPáJA NáS PIVO A PáRKY.NAJRADšEJ S CHRENOM A KREMžSKOU.ZIEME AJ PO TRI ROžKY ALE NAJRADšEJ DVA.

KľšúčOVé SLOVá: RODNá VLASť , MOHYLA ,GERLACH ,KRIVáň A SáSOVá.

KAMAšLE HRAJú BRITKý POP.TENTO šTýL SME SI SAMI  VYMYSLELI, ZAPíSALI A ZATIAL HO AJ SAMI HRÁME. V PRVOM MOMENTE PRIPOMÍNA BRIT POP, číM SA NETAJÍME ALE PODOBA JE  IBA FONETICKá. SLOVO BRITKý JE íREčITÝ SLOVENSKý VýRAZ ,KTORý V KOMBINÁCII S POPOM STRUčNE A JASNE DEFINUJE Náš šTýL A TO AKý CHCEME  BYť.

NAšA HUDBA JE JEDNODUCHá , NIE VšAK PRVOPLáNOVá. ľAHKÁ ,NIE VšAK ťAžKá.TEXTY MENEJ POETICKé, ALE O TO PRAVDIVEJšIE. MAJÚ MENEJ SLOV ,ALE O TO VIAC VÝZNAMOV.NA SVET SA POZERÁME OPTIMISTICKY, NIE VšAK CEZ RUžOVÉ OKULIARE. PíšEME AJ KRITICKY, NIE VšAK POD VLASTNýMI MENAMI..V NIEčOM SME PRVÝ, NIE VšAK POSLEDNÝ.

HRÁME ZáSADNE PO SLOVENSKY A PO SLOVENSKY AJ  SPIEVAME.

NAJDOLEžITEJšIE JE TO, žE HUDBU ROBíME PRE RADOSť.PRE RADOSť VšETKýCH A AJ PRE NAšU.HUDBA NáS BAVí A POOKREJEME NA SRDCI VžDY, KEď BAVí AJ VáS....

Bio a historie

 

...V PRVOM RADE CHCEME ODKáZAť žE DVAJA čLENOVIA KAPELY SÚ HLUPáCI...

CELá KAPELA ICH NEZNášA.

KAMAšLE VZNIKLI V ROKU 2006 OD TEJ DOBY KAPELA ODOHRALA BEZMÁLA, NO NEBOJíME SA TO POVEDAť PRIAMO, 8 SKÚšOK A VIAC NEž 3 KONCERTY.SPáJA NáS PIVO A PáRKY.NAJRADšEJ S CHRENOM A KREMžSKOU.ZIEME AJ PO TRI ROžKY ALE NAJRADšEJ DVA.

KľšúčOVé SLOVá: RODNá VLASť , MOHYLA ,GERLACH ,KRIVáň A SáSOVá.

KAMAšLE HRAJú BRITKý POP.TENTO šTýL SME SI SAMI  VYMYSLELI, ZAPíSALI A ZATIAL HO AJ SAMI HRÁME.V PRVOM MOMENTE PRIPOMÍNA BRIT POP, číM SA NETAJÍME ALE PODOBA JE  IBA FONETICKá. SLOVO BRITKý JE íREčITÝ SLOVENSKý VýRAZ ,KTORý V KOMBINÁCII S POPOM STRUčNE A JASNE DEFINUJE Náš šTýL A TO AKý CHCEME  BYť.

NAšA HUDBA JE JEDNODUCHá , NIE VšAK PRVOPLáNOVá. ľAHKÁ ,NIE VšAK ťAžKá.TEXTY MENEJ POETICKé, ALE O TO PRAVDIVEJšIE. MAJÚ MENEJ SLOV ,ALE O TO VIAC VÝZNAMOV.NA SVET SA POZERÁME OPTIMISTICKY, NIE VšAK CEZ RUžOVÉ OKULIARE. PíšEME AJ KRITICKY, NIE VšAK POD VLASTNýMI MENAMI..V NIEčOM SME PRVÝ, NIE VšAK POSLEDNÝ.

HRÁME ZáSADNE PO SLOVENSKY A PO SLOVENSKY AJ  SPIEVAME.

NAJDOLEžITEJšIE JE TO žE HUDBU ROBíME PRE RADOSť.PRE RADOSť VšETKýCH A AJ PRE NAšU.HUDBA NáS BAVí A POOKREJEME NA SRDCI VžDY, KEď BAVí AJ VáS....