Just War - O kapele | Bandzone.cz
BZ si odteď na mobilu užijete lépe díky partnerovi redesignu GoGEN.

Just War hardcore-punk / Praha

Sledovat

Bandzone.cz Tip týdne

16. října 2017
Playlist kapely
0:00 / 0:00
 • Faceless Warriors (split with CALL THE COPS - August 2021)
  Nezařazeno
 • All Wounds Last Kills (SNSFU 2019)
  Nezařazeno
 • Holy Tragedy (Demarche cover) (SNSFU 2019)
  Nezařazeno
 • Endless Night - DISTORTED LP compilation 2018
  Nezařazeno
 • Atheist Prayer (2014 - Stereo Mysterio Studio)
  Nezařazeno
 • Before we die (2014 - Stereo Mysterio Studio)
  Nezařazeno
 • Sky Overcast (2014 - Stereo Mysterio Studio)
  Nezařazeno
 • Raid of the crows (2015 - studio Žižkov feat. Tommy Trump)
  Nezařazeno
 • All Guns Afire (2015 Vinyl EP The Last Goodbye)
  Nezařazeno
 • Hang the fuckers (2017 - Stereo Mysterio Studio)
  Nezařazeno

Členové skupiny

Nástrojové obsazení: Baskytara
Nástrojové obsazení: Kytara

Kontakty a odkazy

Z důvodů ochrany proti spamu jsou kontakty skryté a chráněné captchou. CAPTCHA je většinou různě zdeformovaný obrázek obsahující text, který má ověřit, zda u počítače sedí člověk anebo jde o robota. Robot totiž nedokáže rozpoznat text, který se na obrázku nachází. CAPTCHA slouží k tomu, aby automatizovaní roboti neposílali nevyžádanou poštu (tzv. spam) na uvedené emailové adresy.
Captcha obrázek

Dodatečné info

Jehuda.......voc (ex EXEKUCE, ex Demarche )

Miki..............bass (Scheiss Böhmen, ex Climax, ex Demarche )

Traktor........guitar (ex Spreading Dread, ex Prague Oasis, ex Milan Buričin )

Šáfa..........drums (ex Spreading Dread )

   facebook.com/justwar.official

 back up drummer:

Jirka "Jürgen" Zajíc ..... drums (ex Heaving Earth, Ingrowing, BWTS, Ahumado Granujo....)

 

ex members:

Brian W. Evans.......voc (ex Jonestown, ex CrossFireFuckinHurricane)

Marvin..........drums (ex Cripplekorps, ex Demarche, ex V.T. Marvin )

Bio a historie

Lyrics:

ALL GUNS AFIRE

we slay we´re slain                                                 jsme vrazi i oběti

we enslave we´re the slaves                                otrokáři i otroci

we die in turns                                                         umíráme jeden po druhém

we´re never gonna learn                                        není rady, není pomoci

this is the last goodbye                                          tohle je poslední sbohem

our time has come tonight                                     teď právě přišel náš čas

we have to part our ways                                        naše cesty se rozcházejí

till death do us unite                                                než smrt k sobě svede nás

we kill we die for our oh-so needed pride            zabij, zemři, už to nejde vzít zpět

we need to stop and think for a while                    musíme se na chvíli zastavit a zamyslet

we need to slow down or were all gonna cry      musíme zpomalit, příliš pozdě nás mrzí

till the end of the time the grim reaper prowls    než potečou slzy, že konec přišel tak brzy

this time we feel our demise s nearly here          naposled se napij, všechno je pryč

the end is near enjoy your final beer                        zavři a zhasni a odevzdej klíč

this is the last goodbye                                               tohle je poslední sbohem

 

PROTEST SONNET

tired with all these for restful death i cry                znaven tím vším chci milosrdnou smrt

as to behold desert a beggar born                    když musím se dívat jak je ubíjena ctnost  

and needy nothing trimmed in jollity                      do nebe vynášena tupá ignorance

and purest faith unhappily forsworn                       zlobou a křivdou zničena nevinnost

 tired with all this from these

i would be gone                                               tím vším tak unaven prosím jen za smrt svou

save that to die i leave you here alone             ale přece tě tu nemůžu nechat samotnou

 gilded honour  shamefully misplaced                      a zlatem odívána lidská ubohost

and maiden virtue rudely strumpeted                       na trhu prodávána cudnost a čest

right perfection wrongfully disgraced                      jak je pošpiněna čistá bezúhonnost

and strenght by limping sway disabled           a bičem potrestáno v čem pravá síla jest

art made tonguetied by authority                                jak umění leze do prdele vládě

and folly doctorlike controlling skill                          a jak idioti kážou géniům

simple truth miscalled simplicity                                jak zloději a lháři se vysmívají pravdě

and captive good attending captain ill                        a dobří lidé se klaní zločincům

tired with all these from these

i would be gone                                             tím vším tak unaven prosím jen za smrt svou

save that to die i leave you here alone           ale přece tě tu nemůžu nechat samotnou…

 

CARDS AND DICE

oh my dear god if you are there                             bože můj, jestli existuješ

don´t look at me                                                        nedívej se na mě

 the guilt cuts like a knife                                         chci ukrýt svoji vinu

oh my dear god what can i say                               bože můj, co k tomu říct

everything is clouded                                                všechno se topí v mlze

in the grief and desperation                                     v beznaději a stínu

heaven can wait devil may care                               nebe může počkat, čert to všechno vzal

heart made of stone and the stone cannot burn   mám srdce z kamene a kámen nehoří

the earth is rocking under my feet                            země se houpe, nemám kde bych stál

no ace of spades, heaven can wait forever            eso nepadne a nebe počká navždy

once you were born                                                    jakmile se narodíš

the card is dealt the die is cast                                karty jsou rozdány, kostky jsou vrženy

once you were born                                                    jakmile se narodíš

what makes you feel you´re never gonna die        proč bys zrovna ty měl žít navždy

i am not blind  but i cant see through                      nejsem slepý

the tears in my eyes                                                   ale pro slzy nevidím na oči

once you were born                                                     jakmile se narodíš, jako by ses upsal

like you sign aboard of manowar                             na palubu válečné lodi

 cruising the streets in the moonlight                       chodím ulicemi za svitu měsíce

searching the dustbins                                              chodím bez cíle

tell me what does it look like                                     a prohledávám popelnice

i am no homeless i am no stray                               nejsem bezdomovec, nejsem tulák

i am just looking                                                           jenom hledám střepy

for the shreds of my broken heart                             ze svého rozbitého srdce

 i close my eyes i no longer care                                zavírám oči, už je mi všechno jedno

i don´t blame you,  its the way the card is dealt       není to tvoje chyba, karty jsou rozdány

ive got no blood to sign the deal                               nemám krev, abych podepsal smlouvu

nor a soul to sell the die is already cast            nemám duši na prodej, kostky jsou vrženy

 once you were born                                                        jakmile se narodíš

the card is dealt the die is cast                                     karty jsou rozdány, kostky jsou vrženy

once you were born                                                          jakmile se narodíš

what makes you think that you´re the chosen one    proč bys zrovna ty měl být vyvolený

 life is a house of cards                                                     život je dům z karet

one bad move and it falls down                                     a stačí jeden špatný pohyb

once you were born                                                jakmile se narodíš jako by ses upsal

like you sign aboard of manowar oh boy                     na palubu válečné lodi

 

 CIVILISATION´S AGONY

civilisation rotten from inside                                  civilizace, prohnilá zevnitř

civilisation conquered from outside                       civilizace, dobytá zvenčí

disharmony and entropy                                           disharmonie a entropie

civilisation´s agony                                                    agónie civilizace

 civilisation devoured from below                            civilizace, vyžraná zdola

civilisation destroyed from above                            civilizace, zničená shora

disharmony and entropy                                           disharmonie a entropie

civilisation´s agony                                                     agónie civilizace

 the end is near, feel the feer                                    blíží se konec, máš strach?

shed a tear                                                                   uroň slzu…

civilisation shattered and taken                               civilizace, otřesená a rozdrcená

to create another civilisation                                     a na jejích troskách se zrodí nová

disharmony and entropy                                           disharmonie, entropie

civilisation´s agony                                                     agónie civilizace

 this is the last goodbye…                                         tohle je poslední sbohem

 

SKY OVERCAST

wake up in the morning and curse yourself             probouzíš se a sám sebe proklínáš

just another blackout, sky overcast                            další zatmění, zatažená obloha

another night and just another drinking spree         další noc a další velká party

what can you do when you have never enough      co se dá dělat, když nemáš nikdy dost

twenty years long a sluggish suicide                        pomalá sebevražda co trvá dvacet let

once again you despair on yourself                          a zase už nad sebou lámeš hůl

another girl and just another love affair                   další láska, další romantická story

and just another bitter disenchantment                  a další hořký vystřízlivění

no ones gonna cry if you call it a day                        nikdo nebude plakat až to zabalíš

if you lay a violent hand on yourself                          až to skoncuješ vlastní rukou

just another blackout, sky overcast                           zatmění, zatažená obloha

 

ATHEIST PRAYER
i believe in god, i believe that god is love                      Věřím v boha, věřím že bůh je láska
and if you don´t believe, i burn you at the stake            a jestli tomu nevěříš, upálím tě na hranici
i believe in god and i love my fellow men věřím             v boha a miluji svého bližního
if you don´t feel the same, i divide you in quarters         a jestli ty ne, nechám tě rozčtvrtit
doctors prescribing pills

to dope the childrens brains                                 doktoři předepisují prášky, aby omámili dětské mozky
to kill their fantasy and imaginary friends                        aby zabili jejich fantazii, imaginární kamarády
brainwash the innocents, while four fifths of the world    vymývání mozků nevinným,

                                                                                                    zatímco čtyři pětiny světa
without no proof believe in imaginary god            bez důkazu věří v imaginárního boha
inquisition heresy                                                              inkvizice, kacířství
god closed his eyes, let there be genocide                      bůh zavřel oči a začala genocida
god turned his head away and let his children die           bůh odvrátil tvář a nechal  ...                                                                                                    své děti zemřít
burn the witch and heretics                                              upalte čarodějnice a kacíře
so that god can see the fire                                              tak aby bůh viděl oheň


if there is a god then every creed is the same    jestli existuje bůh pak jsou všechna vyznání stejná
of equal importance and there´s no need to quarrel       stejně důležitá a není důvod se o nich hádat
if there is no god then every creed is a joke  jestli bůh neexistuje, pak všechna vyznání 

                                                                                          Pak Všechna vyznání jsou vtip
embarrassing mistake, lock stock and barrel             trapný omyl, jedno jako druhé
if there is no heaven there is no salvation     jestli neexistuje nebe, pořád může existovat ...                                                                                                                    spása
if there is no god then we still can be blessed

                                                          pokud neexistuje bůh, pořád může existovat požehnání
if there is no hell there is no damnation                           jestli neexistuje peklo,

                                                                                                 pak neexistuje ani zatracení
if there is no god then we can save ourselves       pokud neexistuje bůh,

                                                                                                      můžeme spasit sami sebe