Stiff Faces aka Ztuhlé Ksichty - O kapele | Bandzone.cz
BZ si odteď na mobilu užijete lépe díky partnerovi redesignu GoGEN.

Stiff Faces aka Ztuhlé Ksichty progressive-psychedelic / České Budějovice

Playlist kapely
0:00 / 0:00
 • Jeffrey In Memoriam
  Following Rain
 • Lightly Come
  Following Rain
 • Cannabis Chariot
  Following Rain
 • Hydrogenous Gander
  Stiff Faces Diaries
 • Twelfth One Of Blackamoors
  Stiff Faces Diaries
 • Uncles May Everything
  Stiff Faces Diaries
 • Speedy Robin
  Stiff Faces Diaries

Členové skupiny

Nástrojové obsazení: Bicí, Djembe, Cajon, Bonga
Nástrojové obsazení: Kytara, Baskytara, Zpěv
Nástrojové obsazení: Kytara, Baskytara, Steel kytara, Harmonika, Brumle, Zpěv
Nástrojové obsazení: Zpěv, Darbuka, Syntezátor / Sampler, Piano, klavír

Kontakty a odkazy

smolpachol@hotmail.com - Stiff Faces

Dodatečné info

Informace (z lat. in-formatio, utváření, ztvárnění) je velmi široký, mnohoznačný pojem, který se užívá v různých významech. V nejobecnějším smyslu je informace chápána jako údaj o prostředí, jeho stavu a procesech v něm probíhajících. Informace snižuje nebo odstraňuje neurčitost (entropiisystému (např. příjemce / uživatele informace). Množství informace lze charakterizovat tím, jak se jejím přijetím změnila míra neurčitosti přijímajícího systému.[1]

Bio a historie

předpona bio-' (z řeckého βίος [bios] = život) je první částí složených slov, přičemž život zde může mít význam jako předmět, vlastnost nebo bližší okolnost druhé části slova

Historie představují „paměť lidstva“. Lze je chápat jako souhrn událostí, které se staly v určitém časovém sledu, a jako každý vývojový proces v přírodě a společnosti či přímo jako vývoj lidské společnosti. Vzletně a přitom výstižně popsal funkci dějin Marcus Tullius Cicero„Historia vero testis temporum, lux veritatis, vita memoriae, magistra vitae, nuntia vetustatis.“ – „Dějiny jsou svědky časů, světlem pravdy, živou pamětí, učitelkou života a poslem minulosti.“