Vyzj - O kapele | Bandzone.cz

Vyzj metal-folk / Vizovice

Playlist kapely
0:00 / 0:00
 • Temná Noci
  Nezařazeno
 • Jeho příchod
  Nezařazeno
 • Žalozpěv
  Nezařazeno
 • Dubová tvář
  Nezařazeno
 • Súmrak
  Nezařazeno

Členové skupiny

Nástrojové obsazení: Kytara, Baskytara, Bicí, Tamburína, Píšťala, Flétna, Piano, klavír, Syntezátor / Sampler

Kontakty a odkazy

Z důvodů ochrany proti spamu jsou kontakty skryté a chráněné captchou. CAPTCHA je většinou různě zdeformovaný obrázek obsahující text, který má ověřit, zda u počítače sedí člověk anebo jde o robota. Robot totiž nedokáže rozpoznat text, který se na obrázku nachází. CAPTCHA slouží k tomu, aby automatizovaní roboti neposílali nevyžádanou poštu (tzv. spam) na uvedené emailové adresy.

Dodatečné info

Oficiální stránky: www.vyzj.cz

Pohan­ská duša, vys­tupu­jící pod jménem Vyzj, pocházá z hor­natéj kra­jiny plné leg­end, pověstí a tajem­ných míst z dob našich dávných slo­van­ských předkú. Pocházá z kra­jiny, gde zrajú modré plody a do dnešního dňa žije nespočet všeli­jakých bytostí. V lesoch tan­cujú divožénky, po horách sa procházajú čer­nokněžníci, na kop­coch sa chy­chotajú slibky, v každém potoku žije has­tr­man, po veče­roch po městě číhajú klekánice a po lúkách bliko­tajú světla světlonochú.”

Vyzj je sólově instru­men­tální pro­jekt z Valašska, založený na počátku roka 2011, avšak něko­lik skladeb bylo složeno už v prúběhu roka 2010.  První skladba, která spatřila světlo světa, nésla název Temná Noci. Jed­nalo sa o skladbu, která inter­pre­tuje krásu a tajem­nost nocí. Jednodu­cho a atmos­féricky.  Něko­lik dalších skladeb bylo v tu dobu rozpra­co­v­aných, avšak né hotových.

Nadešel podzim roka 2011 a skladby do chys­ta­jícího dema byly dokončené. Bylo na čase započat nahrávání. Demo mělo byt hotové už na zimní slunovrat toho samého roka, kvúli nedostatku času sa ale výrazně odsunulo. Začátek roka 2013 sa stal klíčovým. Demo CD s názvem “Pří­chod Zeleného” je konečně dokončené a dos­tupné zdarma ke stažení. Ač byly plány s tímto mater­iálem trocha jiné a měly obsa­ho­vat také vokály, je demo také, jaké je — instru­men­tální. Není však vylúčeno, že sa v budúcnu něk­terů skladbu nevyužiju a nedostane také svúju vokální část. Jak napovídá samotný název a pře­bal dema, témat­ickú náplňú jest pras­tarý sym­bol tváře, známý pod názvem “Zelený Muž”. Přečíst nějaké infor­mace o něm možno tu.

Plány do budúcna sú zcela jasné. Momen­tálně probíhajú práce na deb­u­tové desce, která ponese název “Vizú světlo!”. Její hlavní náplňú bude pras­tará pověst o založení Vyzovic — mojí domoviny.

Bio a historie