Schola Specialis Familiae - Videa | Bandzone.cz

Schola Specialis Familiae acoustic-classical music / Praha

Playlist kapely
0:00 / 0:00
 • Veni vere
  Nezařazeno
 • Buoh Vssemohucy
  Nezařazeno
 • Angelus ad Virginem
  Nezařazeno
 • Flosculum
  Nezařazeno
 • Ave fuit
  Nezařazeno
 • Radostný nám den nastal
  Nezařazeno
 • Huius Sit Memoria
  Nezařazeno
 • Presulem ephebeatum
  Nezařazeno

More Festi Querimus-Jistebnice Kancionál, ca 1420-Schola Special

Živé vystoupení Vznik: 6.1.2013
More Festi Querimus-Jistebnice Kancionál,ca 1420,No 135,pg.101
Schola Specialis Familiae - Anežka, Veronika, Klára a Vlastislav Matoušek (bag-pipe moldánky) a Kateřina Vožická (hurdy-gurdy = niněra)
Lyrics:
[1]More festi querimus virum virtuosum
Quem et benedicimus hospitem gloriosum
[R]Et ab ipse petimus munus graciosum
Ut sumam nobis conferat trium solidorum

[2]Přišli sme na čest zpievajíc ku pánu šlechetnému
Jeho se daru radujíc vedle biskupa ctného
[R]Račiž ny obdařiti, toběť na čest zpieváme
Chcemť tvú štědrost chváliti, neb k tobě lásku máme

[3]Hospes amantissime ex amicis unus
Fac honorem hodie, nobis dando munus
[R]Ut possi diu vivere cum honorandis unus
Pro quo nos cottidie petitores sumus

[4]Štědrého jsme tě zvěděli, proto jsme k tobě přišli
S biskupem před tě přijeli, obdařiš-li ráčiš-li
[R]Račiš ny obdařiti....

[5]Clericalis concio in re deprecatur
Ut tua perpetua salus augeatur
[R]Super mundi climata semper agnoscatur
Virtus tibi tradita non diminuatur

[6]Štědrost chváléc i tvú čest, prosíme daru tvého
Rač nám dáti peněz šest podle biskupa ctného
[R]Račiž ny obdařiti...

Jak je tento svátek zvykem, hledáme muže ctnostného a budeme ho blahoslavit jako slavného hospodáře. A žádáme od něho dárek milostivý, aby nám tří solidů obnos udělil.
Hospodáři nejmilovanější, mezi přáteli jediný, prokaž nám tu poctu dnes a dárek nám daruj, abys mohl žít dlouho spolu s vyvolenými, za což i my každý den své prosby snášíme.
Shromáždění kleriků také bude prosit o to, aby na věky rostla spása tvá. Aby nad kraji pozemskými byla vždy uznána, aby ctnosti neubylo, jež ti byla dána.