Při poskytování našich služeb nám pomáhají soubory cookie. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte. V pořádku Další informace

PRAVIDLA SOUTĚŽE SPARK FRESH BLOOD 2017

1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Organizátorem soutěže je:
SPARK ROCK, s.r.o.
se sídlem Vršovická 919/16
Praha 10 - Vršovice, okres Praha Hl.m.
101 00
IČ: 24212709
(dále jen POŘADATEL)
Soutěž se řídí těmito pravidly (dále též jen „Pravidla“) a dále zejména § 2873 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Soutěž není hazardní hrou ve smyslu zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách.

2. PRŮBĚH SOUTĚŽE

Spuštění soutěže: 1. června 2017
Uzávěrka přihlášek: 1. července 2017
Přihlášení do soutěže: prostřednictvím stránky jednotlivých skupin na Bandzone.cz
Soutěž bude v první etapě probíhat hlavně na serveru Bandzone.cz, je tedy nutné soutěžní skladby nahrát do 30. 6. na stránky kapely na tomto serveru. Účast v soutěži je podmíněna těmito podmínkami:
a) Do soutěže se mohou přihlásit skupiny, které přihlásí skladbu/demo/EP/album natočené/vydané v roce 2015 a později.
b) hudební skupina musí mít skladby se kterými se v soutěži prezentuje nahrané na webu Bandzone.cz
c) účastník soutěže se může soutěže účastnit každoročně, pokud v předchozích letech nevyhrál
d) účastník soutěže poskytne organizátorovi souhlas s veřejnou produkcí přihlášených hudebních nahrávek, činí tak ve chvíli přihlášení do soutěže

Soutěž probíhá v těchto etapách:

Fáze 1

1. Června až 1. Července - proběhne vyhlášení nového ročníku Fresh Bloodu. Kapely se začnou přihlašovat prostřednictvím badge na bandzone.

Fáze 2

1. Července až 15. Srpna - Sedm porotců Sparku vybere z přihlášeného počtu kapel (cca 300) 30 nejlepších dle jejich soukromého hlasování na bandzone.

Fáze 3

15. Srpna až 15. Září - probíhá hlasování ze 30 semifinalistů na finalistů. 4 z nich se vybírají na webu Sparku (anketa). 1 se vybere přes aplikaci KluBBy a 1 z hlasování na bandzone.


Mechanika pro případ, že by byly vybrány stejné kapely: Pokud se na bandzone nebo v KluBBech objeví stejné jméno jako v první čtyřce na webu Sparku, pak nastupuje další jméno, atd. Na konci musí vždy vyjít šest finálových kapel.

Fáze 4

Velký finálový koncert, který proběhne na přelomu září a října.
Všichni semifinalisté budou kontaktováni prostřednictvím kontaktních údajů uvedených na stránce skupiny či projektu na serveru Bandzone.cz. Aktualizujte prosím svoje kontaktní údaje na BZ profilu kapely.
Na velkém finálovém koncertu proběhne koncert 6 finalistů a speciálních hostů. Na místě udělí Cenu Sparku odborná porota a cenu Hlas lidu návštěvníci svým hlasováním. Vzejdou tedy dvě vítězné kapely.

3. PŘEDPOKLÁDANÝ HARMONOGRAM SOUŤĚŽE SPARK FRESH BLOOD 2017

1. Června 2017 - Vyhlášení soutěže s termíny, od kdy do kdy soutěž probíhá
1. Července 2017 - Ukončení přijímání přihlášek do soutěže
1. Července 2017 – Porota Sparku vybírá 30 semifinalistů.
15. Srpna 2017 - ohlášení 30 semifinalistů a zahájení hlasování na webu Sparku, KluBBech a bandzone
15. září 2017 – Vyhlášení 6 finalistů
Přelom září/říjen 2017 - Velký finálový koncert
Listopad 2017 - velká zpráva v tisku

4. PŘEDPOKLÁDANÉ VÝHRY

Předpokládané ceny pro vítěze Ceny Sparku a Hlasu lidu
- podporu magazínu Spark na celý rok 2018 - rozhovory, recenze, webová podpora
- věcné ceny od magazínu Spark a Budweiser Budvar
- věcné ceny od firem Zippo a Velkoobchod s nápoji Adam
- sleva na lisování CD u firmy Fermata
- sleva 5000 korun na nákup v obchodě Music City
-sleva na tištění merche

Předpokládané ceny 3. - až 6. místo
- věcné ceny od magazínu Spark a Budweiser Budvar
- 3. a 4. místo – sleva nákup v obchodě Music City
- věcné ceny od firem Zippo a Velkoobchod s nápoji Adam
- sleva na tištění merche
- každá přihlášená kapela dostane 10 procent slevu na nákup v Music City

5. DALŠÍ USTANOVENÍ

 • Tato pravidla jsou po dobu trvání Soutěže zveřejněna na internetu na adrese www.spark-rockmagazine.cz/freshblood a také na unikátní stránce soutěže na Bandzone.cz
 • Pořadatel si vyhrazuje právo tato Pravidla po dobu trvání Soutěže v případě potřeby doplňovat způsobem neměnícím jejich podstatu.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo Soutěž z důvodů zvláštního zřetele hodných přerušit anebo i bez náhrady zrušit.
 • Přihlášením do soutěže vyjadřuje soutěžící souhlas s pravidly a podmínkami soutěže. Zároveň soutěžící vyjadřuje svůj souhlas podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, souhlasí se zveřejněním svého jména, příjmení, případně podobizny, obrazového či zvukového záznamu ve sdělovacích prostředcích, na propagačních materiálech pořadatele a objednatele a na internetových stránkách. Soutěžící rovněž uděluje souhlas k emailovému a telefonickému kontaktování. Udělení výše uvedeného souhlasu soutěžícího je dobrovolné a na zpracování jeho osobních údajů jsou založeny podstatné principy soutěže. Správce shromažďuje osobní údaje v rozsahu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
 • Účastník Soutěže má právo požadovat na Pořadateli přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu, vysvětlení a případně odstranění závadného stavu při zpracovávání jeho osobních údajů vzniklého, jakož i další práva podle § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
 • Účast v soutěži ani výhry není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit v penězích.
 • V případě, že výherci nevyčerpají výhru v daném termínu, zaniká nárok výherce na získání této výhry.
 • Prezentace hudebních nahrávek na stránkách projektu bude zpřístupněna po dobu trvání projektu.
 • Hudební skupiny vybere odborná porota složená z profesionálních hudebníků a dalších lidí působících v hudební branži.
 • Výherci budou o své výhře vyrozuměni bez zbytečného odkladu e-mailem na kontaktní údaje, které jsou uvedeny na jejich profilu na serveru Bandzone.cz
 • Nepodaří-li se pořadateli výherce uvědomit o Výhře a vyzvat jej k převzetí Výhry podle těchto Pravidel do tří dnů od určení Výherce, nebo nepřevezme-li Výherce Výhru způsobem a ve lhůtě těchto Pravidel, nebo jestliže Výherce Výhru odmítne, nárok Výherce na Výhru a jeho účast v Soutěži zanikají. Pořadatel může v takovém případě způsobem popsaným v těchto Pravidlech určit náhradního Výherce podle počtu získaných hlasů. Ve vztahu k náhradnímu Výherci postupuje Pořadatel podle těchto Pravidel obdobně elektronicky nebo telefonicky. Seznam výherců bude zveřejněn na internetových stránkách.


V soutěži SPARK FRESH BLOOD 2016 se umístily tyto skupiny:

 • 1. CRUADALACH
 • 2. BRAINSCAN
 • 3. SAPIEN
« Na úvodní stránku soutěže