ReNi-X - O kapele | Bandzone.cz

ReNi-X alternative-melodic / Ostrava

Playlist kapely
0:00 / 0:00
  • Trap feat. Rebelca
    Nezařazeno
  • Red Sky feat. Rebelca
    Nezařazeno
  • No Strenght To Hold You feat. Rebelca
    Nezařazeno

Členové skupiny

Kontakty a odkazy

Z důvodů ochrany proti spamu jsou kontakty skryté a chráněné captchou. CAPTCHA je většinou různě zdeformovaný obrázek obsahující text, který má ověřit, zda u počítače sedí člověk anebo jde o robota. Robot totiž nedokáže rozpoznat text, který se na obrázku nachází. CAPTCHA slouží k tomu, aby automatizovaní roboti neposílali nevyžádanou poštu (tzv. spam) na uvedené emailové adresy.

Dodatečné info

CZ/UA/PL

Ostrava/Днепр/Wroclaw

Bio a historie

Projekt ReNi-X je miX hudby mladého kytaristy Nikity B. z Ukrajiny (ex Space of Variations), nyní žijicího v Polsku a vox/screamo Renáty K. alias Rebelca z ČR (Xeranthenum, Pressure Wave; obě ukončená činnost).

Tento mini projekt vznikl úplně náhodným setkáním jednoho jarního večera v Polsku, kdy slovo dalo slovo a v rámci internetové komunikace proběhl přenos hudebních dat. K těmto prezentovaným písním na BZ existují originální ukrajinské varianty, ve kterých zazní stejné melodie kytary, ale ruské texty a motivy vokálů jsou rozdílné. Do budoucna třeba zkusíme zde přidat i tyto verze. Může být poté zajímavé třeba i srovnání těchto verzí s tím, jak dokážou lidé různých zemí vnímat hudbu každý svým sluchem a sestavit tak z jedné kytarové melodie odlišné varianty písní.

Tento projekt je tvořen pro radost a nadšení muzikantů z hudby.

Za celý MIX pak patří speciální díky DJ Kacid.

Проект ReNi-X это смесь музыки молодого гитариста Никиты Б. с Украины (ex Space of Variations), в настоящее время проживающего в Польше, и vox/скримо Ренаты К. под псевдонимом Rebelca с Чехии (Xeranthenum, Pressure Wave: группы в настоящее время распались).

Этот мини-проект возник совершенно случайной благодаря встрече в Польше одним весенним вечером. Мы договорились о сотрудничестве, через интернет пересылали друг другу музыкальные заготовки. К этим представленным песням на БЗ есть оригинальные украинские варианты, в которых звучат те же мелодии гитары, но русские тексты и другой вокал. В будущем мы загрузим сюда и те другие версии, чтобы можно их было сравнить и понять, как люди разных стран воспринимают музыку. Каждый воспринимает её по-своему, создавая различные варианты песен на базе одной гитарной мелодии.

Этот проект создан на основе энтузиазма музыкантов, чтобы превнести им радость в повседневность.

Специальное спасибо за обработку музыки выражаем DJ Kacid.

The ReNi-X project is miX music by a young guitarist Nikita B. from Ukraine (ex Space of Variations), now living in Poland and vox/screamo by Renáta K. aka Rebelca from the Czech Republic (Xeranthenum, Pressure Wave; both discontinued activities.)
This mini project was started by chance meeting of one evening in spring in Poland when we found commonground and music data was transmitted during the internet communication. There are original Ukrainian variants to these presented songs on Bandzone in which the same guitar tunes sound but Russian lyrics and vocal motifs are different. In the future we will try to add these versions here too. Then it might be interesting to compare these versions showing how people of different countries can perceive music with their ears and compose different versions of songs from one guitar melody.

This project was created for joy and enthusiasm about music.

Special thanks for the whole Mix to DJ Kacid.