Le čhavendar & Pavlína Matiová - Videa | Bandzone.cz

Le čhavendar & Pavlína Matiová ethno-jazz / Rokycany

Playlist kapely
0:00 / 0:00
  • Sar me rovav / Když pláču
    Nezařazeno
  • Bachtale / Šťastný
    Nezařazeno
  • Nane man dajori / nemám maminku
    Nezařazeno

MIRET MUSIC Le Čhavendar Ida Kelarova and Desiderius Dužda suppo

Oficiální videoklip Vznik: 30.10.2013
Project MIRET - SUPPORTING ROMA TALENTS
Le Čhavendar was the first project organised by MIRET civic asociation. This group is being supported by MIRET since 2002 year. In 2004, Le Čhavendar reliesed first album produced under the artistic direction of Ida Kelarova and Desiderius Dužda.
Le Čhavendar was then the youngest group of Roma in the Czech Republic.
Seven talented boys from Rokycany composed their own songs, which grow from the roots of Roma culture. At that time itself the age of these young artists was between 14 - 18 years.
Many times we have witnessed the rise of young Roma talents, but we have also witness the opposite, due to lack of support. Now Le Čhavendar successfully represents Roma culture on professional level.
________________________________________ ___

MIRET projekt - PODPORA ROMSKÝCH TALENTŮ

Le Čhavendar byl prvním projektem o.s. MIRET. MIRET podporuje tuto skupinu od roku 2002.
V roce 2004 vzniklo první album Le Čhavendar produkované o.s. MIRET pod uměleckým vedením Idy Kelarové a Desideria Duždy.
Le Čhavendar byla v té době nejmladší romskou skupinou v České republice. V té době se věk těchto mladých umělců pohybuje mezi 14 a 18 lety.
Sedm talentovaných kluků z Rokycan skládá své vlastní písně, které pramení z kořenů romské kultury.
Mnohokrát jsme byli svědky zrodu mladých romských talentů, ale také svědky jejich zániku.
Le Čhavendar dnes úspěšně reprezentuje romskou kuturu na profesionální úrovni.