illuminated darkness - Novinky | Bandzone.cz

illuminated darkness black-metal

Playlist kapely
0:00 / 0:00
 • 01. Poslední krok
  Nezařazeno
 • 02. Z temnoty
  Nezařazeno
 • 03. Stopy
  Nezařazeno
 • 04. Onoho dne
  Nezařazeno
 • 05. Sedmá brána
  Nezařazeno
 • 06. Věčná noc
  Nezařazeno
 • 07. Proroctví
  Nezařazeno
 • 08. Očistím se plameny
  Nezařazeno

Poslední krok / The Last Step

(Upraveno: )
      
Oslňující záře   The Glaring Shine
Vše spalující žár   All Burning Fire
Z očí mých vysává jejich bývalý lesk   Sucking From My Eyes Their Former Glance
Moji tvář přetváří v okoralou poušť   Changing My Face Into A Stale Desert
      
Ocelově šedé mraky   Steel Grey Clouds
Strnule zrcadlí se   Are Stiffly Mirrored
Na tichých hladinách sirnatých vod   On The Silent Sulfurous Water Levels
Chladných a nehybných jako stoletý prach   Cold And Inert Like A Centenary Dust
      
Zoufale volám jméno   Desperately I Am Calling The Name
Toho, jehož jméno   Of The One Whose Name
Nemělo být nikdy   Should Never Have Been
Vysloveno   Pronounced
      
Marně a zoufale   In A Vain And Desperate
Vzývám toho, z jehož vůle   I Invoke The One Due Whose Will
Se konečně naplní   The Infinity Of My Being
Nekonečnost mého bytí   Will Finally Be Fulfilled
      
Duše má   My Soul
Stoupá   Is Rising
Dolů   Down
      
Jediný krátký krok   The Only Short Step
Udělat mi zbývá   Still I Have To Do
Aby vše, co bylo dávno předurčeno   Make Everything Being Long Ago Predestined
Konečně mohlo být také naplněno   Finally Could Be Also Fulfilled
Poslední krok mi zbývá   The Last Step I Am To Do
      
Dotknout se oné záře   To Touch That Shine
Rozplynout se v onom žáru   To End In That Fire
Proměnit se v poušť   To Change Myself Into The Desert
Proměnit se v kámen   To Change Myself Into The Stone
      
Nechat se rozmělnit   To Let Myself To Be Desintegraced
Nechat se pohltit   To Let Myself To Be Absorbed
Nekonečným vědomím   By The Eternal Consciousness
Nekonečně nehybným   Infinitely Motionless
      

Z temnoty / From The Darkness

(Upraveno: )
      
Ve zcela nesprávném čase   In A Very Improper Time
Zjevil jsem se na Zemi   I Have Appeared On The Earth
Odnikud přicházím   From Nowhere Arriving
A nikam také mířím   And Nowhere Also Driving
      
Marně sám přemýšlím   Vainly I Speculate
Proč kam vkročím tráva neroste   Why Where I Set Foot There No Grass Grows Up
Lány obilí padají   There The Fields Of Grain Fall Down
A střelka kompasu ztrácí svůj směr   And The Compass Needle Loses Its Direction
      
Temnotou přicházím   From The Darkness I Am Coming
A v temnotě se také ztrácím   And In The Same Space I Am Getting Lost
      
Prosvětluji temnotu   Illuminating The Darkness
A stmívám slunečný den   And Dimming Sunny Days
      
Podle slov, jež byla psána   According The Words That Have Been Written
Čekali kohosi jiného   They Were Expecting The Arrival Of Someone Else
Netušili, že černá a bílá   They Did Not Guess That Black And White
Jsou jen dvě strany   Are The Only Two Sides
Téže špinavé mince   Of The Same Dirty Coin
      
Po celé dlouhé věky   Throughout The Long Ages
Čekali na poslední soud   They Were Waiting For The Last Judgement
Nevěděli, že každý sobě sám   They Did Not Know That Everybody
Bude žalobcem, obhájcem   Will Be The Prosecutor
I soudcem   The Advocate And The Judge For Himself
      
Až jim nad hlavami rozezním   After I Resound Over Their Heads
Poslední ze sedmi polnic   The Last One Of The Seven Clarions
Ohlašující pozdní sběr   Announcing The Late Harvest
Přezrálých hroznů hněvu   Of Over-riped Grapes Of Wrath
      
Já, který temnotou přicházím...   I Who Am Coming From The Darkness...
      

Stopy / Memories

(Upraveno: )
      
Krokem zmizelých   Footsteping Like Those Who Disappeared
Kráčím lesem bez stromů   I Am Walking Through The Forest Without Trees
Tlumený výkřik   Subdued Scream
Z pradávných hlubin země   From The Ancient Depths Of The Earth
      
Cíl mé cesty   The Destination Of My Way
Točí se v soustředných kruzích   Rotates In Concentric Circles
Marně čekám   I Am Vainly Awaiting
Kdy mi čas ukáže směr   When The Time Shows Me The Direction
      
Hledám stopy   I Am Looking For The Memories
Dávno zapomenutých zločinů   Of Long-Forgotten Crimes
Hledám stopy   I Am Looking For The Memories
Sebe   Of Myself
      
Hledám stopy   I Am Looking For The Memories
Svých dávno promlčených zločinů   Of My Long-Barred Crimes
Hledám a nacházím   I Am Seeking And Finding
Sebe   Myself
      
Bezcílně běžím   I Am Aimlessly Running
Zakopávám o své vlastní tělo   Stumbling Over My Own Body
Dokonale hmotné   At All Points Physical
Rozpadající se v prach   Crumbling Into The Dust
      
Mé oči se kalí   My Eyes Are Darkening
Okolní svět ztrácí barvy   The Outside World Loses Colors
Vzdálenosti se prodlužují   Distances Are Getting Longer
Cíle ztrácejí svůj důvod   All Aims Lose Their Reason