Goodfoul - Text skladby Lonely z alba From Within | Bandzone.cz

Goodfoul emo-post hardcore / Chodov

Sledovat

Bandzone.cz Tip týdne

10. dubna 2017
Playlist kapely
0:00 / 0:00
 • lame fairy - swan lake (2017)
  Nezařazeno
 • swan lake - swan lake (2017)
  Nezařazeno
 • oceans and planets - swan lake (2017)
  Nezařazeno
 • L.O.V.E. - swan lake (2017)
  Nezařazeno
 • irreversibility - swan lake (2017)
  Nezařazeno
 • Stir Of Echoes, Beauty (2001)
  Nezařazeno
 • Stir Of Echoes, Trauma (2001)
  Nezařazeno
 • Stir Of Echoes, Torn (2001)
  Nezařazeno
 • Stir Of Echoes, Skylines (2001)
  Nezařazeno
 • Stir Of Echoes, Statues Look Alike Myself (2001)
  Nezařazeno
 • Stir Of Echoes, Some Faces Behind The Wall (2001)
  Nezařazeno
 • Stir Of Echoes, In The Palms (2001)
  Nezařazeno
 • Stir Of Echoes, Into Silence (2001)
  Nezařazeno
 • Icon, Heroin (2003)
  Nezařazeno
 • Icon, Breathe (2003)
  Nezařazeno
 • Icon, Forgotten Grains Of Sand (2003)
  Nezařazeno
 • Icon, Enjoy The Silence (2003)
  Nezařazeno
 • From Within, Touch The Sun (1999)
  Nezařazeno
 • From Within, Lights Of Our Town (1999)
  Nezařazeno
 • From Within, Lonely (1999)
  Nezařazeno
 • From Within, My Candle (1999)
  Nezařazeno
 • Being In Dust, Trauma (1998)
  Nezařazeno
 • Being In Dust, Forgotten Grains Of Sand (1998)
  Nezařazeno
 • Being In Dust, Into Silence (1998)
  Nezařazeno
 • Being In Dust, Useless (1998)
  Nezařazeno

Text skladby Lonely

z alba From Within

LONELY
Nothing has changed in the shadow,
where you live for such long time,
that you start to believe you have died.
You have rejected all the things,
which are indispensable to life
of a majority of ordinary people.
You are only lying here among the four walls
and you are depressed of your unnecessarity.
You were left alone for yourself.
For such long time nothing has changed in the shadow,
where grey layers of dust are so deep,
that your eyes are always closed.
Are you afraid of this sight?
Everybody turned their backs to you.
Surrounding world is behind the locked doors,
but there`s no key.
Only the four walls, the bed, your solitude and you.
You don`t know, how long it will take.
Maybe you don`t want to know it.
The flower in the window is fading.
In the near future you will too.
It is so small,
you are hiding it in your palm,
your sight doesn`t want to see it.
Altought it is so cold,
it is burning in the palm,
it don`t know, why you are lonely…
Am I too blame?
All your thoughts are full of pain.
But you have a razor blade in your palm.
So open your hand and draw on the walls in blood.
In your blood...

OSAMOCEN
V tom stínu, kde žiješ,
se tak dlouho nic nezměnilo,
že začínáš věřit, že jsi zemřel.
Tu spoustu věcí,
Které jsou pro ostatní lidi nezbytné pro život,
Ty už jsi dávno zavrhl.
Jen ležíš mezi čtyřmi stěnami
a máš deprese ze své zbytečnosti.
Zůstal si sám pro sebe.
Už tak dlouho se nic nezměnilo v tom stínu,
kde šedé vrstvy prachu jsou tak hluboké,
že tvé oči jsou stále zavřené.
Máš strach z toho pohledu?
Všichni se k tobě otočili zády.
Okolní svět je za zavřenými dveřmi,
ale není žádný klíč.
Jen čtyři stěny, postel, samota a ty.
Nevíš, jak dlouho to ještě může trvat.
Možná to ani vědět nechceš.
Ta květina v okně uvadá.
Brzy to čeká i tebe.
Je tak malá,
v dlani ji skrýváš,
tvůj pohled jí spatřit se brání.
A i když je tak chladná,
přesto v dlani pálí,
ona neví, proč jsi sám…
Je to tvá vina?
Všechny tvé myšlenky jsou plné bolesti.
Vždyť máš žiletku ve své dlani.
Tak otevři ruku a kresli krví po zdech.
Svou krví...