Goodfoul - Text skladby Into Silence z alba Stir Of Echoes | Bandzone.cz

Goodfoul emo-post hardcore / Chodov

Sledovat

Bandzone.cz Tip týdne

10. dubna 2017
Playlist kapely
0:00 / 0:00
 • lame fairy - swan lake (2017)
  Nezařazeno
 • swan lake - swan lake (2017)
  Nezařazeno
 • oceans and planets - swan lake (2017)
  Nezařazeno
 • L.O.V.E. - swan lake (2017)
  Nezařazeno
 • irreversibility - swan lake (2017)
  Nezařazeno
 • Stir Of Echoes, Beauty (2001)
  Nezařazeno
 • Stir Of Echoes, Trauma (2001)
  Nezařazeno
 • Stir Of Echoes, Torn (2001)
  Nezařazeno
 • Stir Of Echoes, Skylines (2001)
  Nezařazeno
 • Stir Of Echoes, Statues Look Alike Myself (2001)
  Nezařazeno
 • Stir Of Echoes, Some Faces Behind The Wall (2001)
  Nezařazeno
 • Stir Of Echoes, In The Palms (2001)
  Nezařazeno
 • Stir Of Echoes, Into Silence (2001)
  Nezařazeno
 • Icon, Heroin (2003)
  Nezařazeno
 • Icon, Breathe (2003)
  Nezařazeno
 • Icon, Forgotten Grains Of Sand (2003)
  Nezařazeno
 • Icon, Enjoy The Silence (2003)
  Nezařazeno
 • From Within, Touch The Sun (1999)
  Nezařazeno
 • From Within, Lights Of Our Town (1999)
  Nezařazeno
 • From Within, Lonely (1999)
  Nezařazeno
 • From Within, My Candle (1999)
  Nezařazeno
 • Being In Dust, Trauma (1998)
  Nezařazeno
 • Being In Dust, Forgotten Grains Of Sand (1998)
  Nezařazeno
 • Being In Dust, Into Silence (1998)
  Nezařazeno
 • Being In Dust, Useless (1998)
  Nezařazeno

Text skladby Into Silence

z alba Stir Of Echoes

INTO SILENCE
My soul listens to desperate verses of Sun,
which fly through the emptyness
and silence is an answer of theirs...
Even the crying lost its meaning
or the tears of all dried out?
The tears of the blind,
that wander in darkness?
Yet everyone had one´s own truth...
And I see the stars go down,
devoured by our pride,
destroyed by our words,
with broken hope we fall into dust...
They can´t walk too far in circle.
They can´t see these bitter tears.
This injured Sun is weeping,
can´t anybody see?!??
I want myself to become the time.
Silently walking my own way.
Maybe I shall halt my steps.
Today we are still able to live.
But what will be tomorow?
What will fade away now?
All my cries are pointless,
we dwell in the rusty cage,
our cells,veins full of dust...
Awaiting...
And I see the stars go down...
Devoured...
With broken hope we fall into dust...

DO TICHA
Má duše naslouchá Slunci,
jeho zoufalým veršům,
které se nesou prázdnem
a ticho je jim odpovědí…
Už i pláč svůj smysl ztratil,
nebo vyschly už všem slzy?
Slzy těch slepých,
kteří bloudí tmou?
Vždyť každý svoji pravdu měl…
A já vidím upadat hvězdy,
pozřené naší pýchou,
zničené našimi slovy,
se zlomenou nadějí padáme do prachu…
V kruhu daleko nedojdou.
Neuvidí ty hořké slzy.
To zraněné Slunce pláče,
to to nikdo nevidí?!??
Já chtěl bych se stát časem.
Tiše svou cestou jít.
Možná bych se zastavil.
Dnes dá se ještě žít.
Ale co zítra?
Co tentokrát vybledne?
Všechny mé nářky jsou zbytečné,
přebýváme v rezavé kleci,naše buňky,žíly plné prachu…
Vyčkávání…
A já vidím upadat hvězdy…
Pozřené…
Se zlomenou nadějí padáme do prachu…