Goodfoul - Text skladby Some Faces Behind The Wall z alba Stir Of Echoes | Bandzone.cz

Goodfoul emo-post hardcore / Chodov

Sledovat

Bandzone.cz Tip týdne

10. dubna 2017
Playlist kapely
0:00 / 0:00
 • lame fairy - swan lake (2017)
  Nezařazeno
 • swan lake - swan lake (2017)
  Nezařazeno
 • oceans and planets - swan lake (2017)
  Nezařazeno
 • L.O.V.E. - swan lake (2017)
  Nezařazeno
 • irreversibility - swan lake (2017)
  Nezařazeno
 • Stir Of Echoes, Beauty (2001)
  Nezařazeno
 • Stir Of Echoes, Trauma (2001)
  Nezařazeno
 • Stir Of Echoes, Torn (2001)
  Nezařazeno
 • Stir Of Echoes, Skylines (2001)
  Nezařazeno
 • Stir Of Echoes, Statues Look Alike Myself (2001)
  Nezařazeno
 • Stir Of Echoes, Some Faces Behind The Wall (2001)
  Nezařazeno
 • Stir Of Echoes, In The Palms (2001)
  Nezařazeno
 • Stir Of Echoes, Into Silence (2001)
  Nezařazeno
 • Icon, Heroin (2003)
  Nezařazeno
 • Icon, Breathe (2003)
  Nezařazeno
 • Icon, Forgotten Grains Of Sand (2003)
  Nezařazeno
 • Icon, Enjoy The Silence (2003)
  Nezařazeno
 • From Within, Touch The Sun (1999)
  Nezařazeno
 • From Within, Lights Of Our Town (1999)
  Nezařazeno
 • From Within, Lonely (1999)
  Nezařazeno
 • From Within, My Candle (1999)
  Nezařazeno
 • Being In Dust, Trauma (1998)
  Nezařazeno
 • Being In Dust, Forgotten Grains Of Sand (1998)
  Nezařazeno
 • Being In Dust, Into Silence (1998)
  Nezařazeno
 • Being In Dust, Useless (1998)
  Nezařazeno

Text skladby Some Faces Behind The Wall

z alba Stir Of Echoes

SOME FACES BEHIND THE WALL
Now even autumn already has face
more sorrowful than before and I
drowned in the sand I´m smothered
by my own laughing.
It´s not just cheery.
Several of them have already passed by,
but ever a burnt skin just remains.
It´s strange,how barren is my life full of penitence.
I´m lying on the place of my suffering
surrounded by wall and I have a dream.
Dream about some faces behind the wall...
Arm the homeless...
Descent...
Give me love...
Save my Doll...

NĚKTERÉ TVÁŘE ZA ZDÍ
Teď už i podzim má tvář smutnější než dříve
a já utopen v písku
dusím se vlastním smíchem.
Není zrovna veselý.
Několik už jich prošlo kolem,
ale vždy zůstala jen spálená kůže.
Je zvláštní,jak prázdný je můj život plný pokání.
Ležím na místě mé bolesti
obehnaném zdí a zdá se mi sen.
Sen o některých tvářích za zdí…