Mrakomor - Text a video Morové Krásky (Plague Beauties) z alba V Dekádách Dekadence (In Decades Of Decadence) | Bandzone.cz

Mrakomor black-doom / Ostrava

Playlist kapely
0:00 / 0:00
 • Crimson Twilights(Intro)
  Lamentation of an Endless Story
 • From Dream to Dream
  Lamentation of an Endless Story
 • Svit Neonů
  Návraty Básníků Prokletých
 • Windows to Eternity
  Life Goes On (Suicidal Solitude & Mrakomor)
 • Castles in the Wasteland
  Life Goes On (Suicidal Solitude & Mrakomor)
 • Pomníky Nových Krás (Monumets Of New Beauties)
  V Dekádách Dekadence (In Decades Of Decadence)
 • Slzy Básníků Prokletých
  Návraty Básníků Prokletých
 • Andělé Ožralí Se Válí
  Návraty Básníků Prokletých
 • In the Theatres of Nothingness
  Life Goes On (Suicidal Solitude & Mrakomor)
 • Outro - In Conspiracy with Loneliness
  Life Goes On (Suicidal Solitude & Mrakomor)
 • Intro (Ztracená Naděje) (Lost Hope)
  V Dekádách Dekadence (In Decades Of Decadence)
 • Morové Krásky (Plague Beauties)
  V Dekádách Dekadence (In Decades Of Decadence)
 • V Dekádách Dekadence (In Decades Of Decadence)
  V Dekádách Dekadence (In Decades Of Decadence)
 • Outro (Nalezená Naděje) (Hope Found)
  V Dekádách Dekadence (In Decades Of Decadence)

Text skladby Morové Krásky (Plague Beauties)

z alba V Dekádách Dekadence (In Decades Of Decadence)

Autor hudby: Mrakomor
Autor textu: Mrakomor

Padají hvězdy za obzory konečnosti
Padají duše do smutku nicoty
A my tančíme tance na ruinách civilizace
Tančíme tanec na rozloučenou
Usínáme sladce, aniž bychom snili

Morové krásky v řadě kráčí
Za horizont povrchní marnosti
V jejich očích prázdnota se zračí
Libují si ve své ubohosti

Tvoříme konce, bez prostých začátků
Tvoříme nicotu z pomíjivých požítků
Zpíváme písně, avšak beze slov
Hrajeme melodie, které končí v tichu
Zavíráme oči, abychom lépe viděli
Zavíráme oči, abychom se styděli
---------------------------------------- -----------------
Lyrics:
Stars fall beyond the horizons of finitude
Souls fall into the sorrow of nothingness
And we dance dances on the ruins of civilization
We dance the goodbye dance
We die every day without living
We fall asleep sweetly without dreaming

Plague beauties walk in a row
Beyond the horizon of superficial vanity
Emptiness is reflected in their eyes
They revel in their wretchedness

We create endings without simple beginnings
We create nothingness from fleeting pleasures
We sing songs, but without words
We play melodies that end in silence
We close our eyes to see better
We close our eyes to be ashamed